KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014

14/01/2014 | 8:46

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3 2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa […]

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng
I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3
2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa XI Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 4
3 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 5
4 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước Thể dục thể thao Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5
5 Lớp phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới ban hành Tại Thành phố Đà Nẵng Tháng 6
6 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tại Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8
7 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về Nghệ thuật biểu diễn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 8
8 Lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý văn phòng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 10
9 Lớp Cao cấp Lý luận chính trị – hành chính khóa V (2014-2016) Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 10
II Lớp Bồi dưỡng về Ngoại ngữ, tin học
1 01 lớp tiếng Anh A2-1 Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 4
2 01 lớp tiếng Anh A1, A2-2 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tháng 4
3 Lớp tin học: An ninh mạng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 5
4 Lớp tin học: SEO Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 8

Bài viết liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 02/8/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm