Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới”

17/03/2023 | 16:32

Sáng ngày 17/3/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu với các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thuộc các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

         Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện: “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Nguyễn Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

          Hội thảo do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì. Cùng dự có TS. Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện lãnh đạo và Phòng chuyên môn nghiệp vụ các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và cán bộ chủ chốt các Phòng, Khoa thuộc Nhà trường.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường Chủ trì Hội thảo

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Hùng nhấn mạnh, Nhà trường tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tiếp tục cập nhật được những thông tin mới nhất, cũng như xin ý kiến đánh giá, nhận định, chia sẻ và đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Thanh Thủy – Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện đề tài và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tại các địa phương trong quá trình nghiên cứu.

 TS. Nguyễn Thanh Thủy – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về quá trình thực hiện, kết quả điều tra, khảo sát của Đề tài

Thực hiện đúng mục tiêu đề ra, Hội thảo đã nhận được nhiều lượt ý kiến tham luận của các các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý. Các đại biểu đã tập trung tham luận trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài như: “1. Nội dung và tiêu chí hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới; 2. Đặc điểm, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này trong xây dựng nông thôn mới hiện nay; 3. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp cụ văn hóa cơ sở của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới hiện nay; 4. Đánh giá thực trạng và nêu những vấn đề đặt ra đối với tình hình đội ngũ và chất lượng hoạt động cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trên địa bàn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; 5. Đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng hoạt động của cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới hiện nay; 6. Đề xuất nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong xây dựng nông thôn mới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển đất nước hiện nay.…”.

          Phát biểu kết luận tại Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn những tham luận, những ý kiến quý báu đóng góp cho sự thành công của Hội thảo, đồng thời chỉ đạo nhóm  nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu những ý kiến tâm huyết của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm nghiên cứu đề tài

Hội thảo đã kết thúc thành công rực rỡ, đạt được mục tiêu đề ra và tạo được những dấu ấn tốt đẹp dành cho Nhà trường của các nhà khoa học, nhà quản lý, và các đại biểu tham dự.

 

Ph.Dung     

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Từ ngày 31/5 đến ngày 02/6/2023, tại tỉnh Hà Giang, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Xem thêm

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Chiều ngày 02/6, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương DN1 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội.

Sáng ngày 25/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp được Thực hiện quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2023.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức đoàn khảo sát xây dựng Chương trình Bồi dưỡng tại tỉnh Hải Dương

Từ ngày 23 – 24/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Hải Dương do TS. Phạm Quế Anh, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

Xem thêm

Khảo sát xây dựng Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức và quản lý lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh do TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

Xem thêm