Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội thảo khoa học 02 đề tài NCKH cấp Bộ

16/10/2021 | 16:07

Ngày 15/10/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội thảo Khoa học thông qua hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng TRANS.

Với mục tiêu tham vấn ý kiến đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý các cấp và đặc biệt là các cán bộ trực tiếp công tác tại địa phương để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ, Nhà trường đã tổ chức Hội thảo Khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và “Xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong tình hình hiện nay”. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm. Và đề tài: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong tình hình hiện nay” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường; Cục Văn hóa cơ sở; Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Viện văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tập trung tham luận trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài như: Đặc điểm, vị trí, vai trò của văn hóa cơ sở và hoạt động văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới. Các yếu tố tác động đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Sự tương đồng và khác biệt trong quản lý nhà nước về văn hóa ở cơ sở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới với các khu vực khác trong toàn quốc; Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nói riêng và một số vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa nói chung và đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới; Định hướng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở trên địa bàn hiện nay tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp theo đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã tích cực phát biểu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho đề tài “Xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” như: đánh giá chung về thực trạng môi trường văn hóa, công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn, nông thôn mới hiện nay; những yếu tố tác động đến môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; quy trình, tiêu chuẩn, tiêu chí cần có xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới; phương hướng và những giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới ở nước ta trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt nhóm nghiên cứu tiếp thu những ý kiến tâm huyết của các đại biểu nhằm bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ; và bổ sung thông tin vào việc nghiên cứu, xây dựng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới , đồng thời trân trọng cảm ơn sự tham dự và những ý kiến quý báu của  đội ngũ nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa tại các địa phương đã làm nên sự thành công của Hội thảo.

 

TH

Bài viết liên quan

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 02/8/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

Xem thêm

Lễ bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn môn Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V

Ngày 23/07/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu Yoga năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Lớp V.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 khóa XIII

Sáng 21/7, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Xem thêm