Hội nghị Viên chức và người lao động Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

28/12/2022 | 16:20

Ngày 26/12/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các phòng, trung tâm, khoa và toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động Nhà trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2022; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2022, đồng thời thông qua các bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Nhà trường.

Qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2022, cho thấy Ban lãnh đạo Nhà trường luôn chủ động quán triệt, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Các cán bộ Nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong năm 2022.

Các đơn vị ký cam kết thi đua năm 2023

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký cam kết thi đua và thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2023 với các chỉ tiêu thi đua cụ thể như:

Nội dung phấn đấu:

– Đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2023; Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học; giảng viên tích cực tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng cao.

– Phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đấu tranh phê và tự phê, trung thực thẳng thắn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thiết thực của từng cá nhân, tập thể vào việc nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của viên chức và người lao động trong Nhà trường.

– Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; gắn khen thưởng với kết quả và chất lượng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

– Khai thác cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, liên kết đào tạo, bồi dưỡng nhằm duy trì đời sống vật chất, tinh thần của viên chức và người lao động trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

– Phát huy sáng kiến, sáng tạo của các cá nhân trong lao động nhằm đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công việc.

Danh hiệu thi đua

* Về chính quyền

– Đối với Tập thể Nhà trường:

+ Tập thể Lao động Xuất sắc; Cờ thi đua của Bộ

– Các đơn vị trực thuộc:

+ 06 Tập thể Lao động xuất sắc;

+ 04 Tập thể đề nghị Bằng khen của Bộ trưởng

–  Đối với cá nhân:

+ 02 cá nhân đạt Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ;

+ 02 cá nhân đạt Bằng khen Bộ trưởng;

+ Lao động tiên tiến: 100% cá nhân

* Về công tác Đảng và Đoàn thể:

– Đối với công tác Đảng:

+ Đảng bộ Trường đạt “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”

+ 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Công tác Công đoàn: Tập thể Công đoàn Trường được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Hội nghị Viên chức và người lao động Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất của tập thể Lãnh đạo, viên chức và người lao động, Hội nghị tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, Nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của Nghị quyết hội nghị năm 2023 đề ra.

TH

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo mở lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023.

Xem thêm

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022

Sáng ngày 06/01/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người nước ngoài là huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện môn Yoga tại Việt Nam.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Bế giảng Lớp BD ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương năm 2022

Ngày 26/1/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức bế giảng Lớp BD ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương năm 2022.

Xem thêm