Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

13/07/2023 | 15:27

Chiều ngày 12/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hội nghị được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường, quần chúng và người lao động nhà trường tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nhà trường báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/06/2013 của của BCH Trung ương, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Cấp ủy và toàn thể đảng viên, quần chúng trong Nhà trường đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Công tác dân vận của Nhà trường đã bám sát mục tiêu Nghị quyết đề ra, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, phát huy vai trò, sức mạnh của mỗi đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Qua đó, Đảng bộ Nhà trường đã đạt được kết quả trên các phương diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Nhà trường, triển khai công tác xây dựng đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, nâng cao nhận thức cho viên chức người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã trao Giấy khen cho 1 tập thể và 01 đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kết luận số 43KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và về công tác dân vận.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen đạt thành tích xuất sắc

cho Chi bộ 2

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen đạt thành tích xuất sắc

cho đảng viên Nguyễn Thanh Thủy 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong năm qua đã thực hiện tốt công tác dân vận, từ đó tạo hiệu quả thiết thực trong công tác dân vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, đưa phong trào thi đua “dân vận khéo” thành một trong những phong trào thi đua trong toàn Nhà trường. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các Chi bộ, Phòng, Khoa, Trung tâm tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nghị quyết, kết luận về tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo đúng tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với mỗi đảng viên và quần chúng trong nhà trường. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn, công tác dân vận và thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, chăm lo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức và người lao động trong Nhà trường. Tăng cường thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, văn minh công sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thu Hà

Bài viết liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Xem thêm

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương năm 2023 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27/11/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý IV năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV/2023 với sự tham dự và chủ trì của Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 21/11/2023, tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023”.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Xem thêm