Hội nghị sơ kết việc thực hiện “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

16/05/2023 | 16:14

Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/ĐU ngày 3/4/2023 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Sáng ngày 16/05/2023, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Dự Hội nghị sơ kết có đ/c Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Theo Báo cáo, trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng ủy Nha trường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và  kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Hàng năm, Đảng ủy đều chỉ đạo các Chi bộ triển khai đến đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện khá tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XII, XIII) của Đảng đã tiếp tục giữ ổn định và phát triển, mang tính bền vững của Nhà trường; nền nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được,việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại hạn chế như: chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số viên chức chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá. Tinh thần trách nhiệm của một số viên chức, đảng viên trong Đảng bộ chưa được phát huy, đầy đủ, đúng mức.

Ảnh: Trao giấy khen

Tại Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã trao giấy khen cho 01 tập thể là Chi bộ 1 và 09 đảng viên trong Đảng bộ có thành tiêu biểu trong học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Đảng ủy, Chi ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường về nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, được đảng viên trong Đảng bộ đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường ngày một phát triển. Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng trong Nhà trường tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào đổi mới phương pháp làm việc, phong cách của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới .

T.Hà

Bài viết liên quan

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường năm 2023. Từ ngày 31/5 đến ngày 02/6/2023, tại tỉnh Hà Giang, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Xem thêm

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Chiều ngày 02/6, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương DN1 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội.

Sáng ngày 25/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp được Thực hiện quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2023.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức đoàn khảo sát xây dựng Chương trình Bồi dưỡng tại tỉnh Hải Dương

Từ ngày 23 – 24/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Hải Dương do TS. Phạm Quế Anh, Phó Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

Xem thêm

Khảo sát xây dựng Chương trình Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổ chức và quản lý lễ hội tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 22/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại tỉnh Bắc Ninh do TS. Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn.

Xem thêm