Hội nghị sơ kết việc thực hiện “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023

16/05/2023 | 16:14

Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/ĐU ngày 3/4/2023 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023. Sáng ngày 16/05/2023, Đảng ủy Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2023.

Dự Hội nghị sơ kết có đ/c Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Nhà trường cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” giai đoạn 2021 – 2023

Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ Nhà trường trong 02 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày. Theo Báo cáo, trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng ủy Nha trường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; hàng năm đã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 01-KL/TW và  kế hoạch thực hiện chuyên đề từng năm; trong đó, xác định các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các kế hoạch của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Trung ương, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Hàng năm, Đảng ủy đều chỉ đạo các Chi bộ triển khai đến đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn 2021 – 2023, Đảng bộ Nhà trường đã thực hiện khá tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XII, XIII) của Đảng đã tiếp tục giữ ổn định và phát triển, mang tính bền vững của Nhà trường; nền nếp, kỷ cương được duy trì, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được,việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại hạn chế như: chất lượng bản đăng ký cá nhân của một số viên chức chưa cụ thể, chưa liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực công tác nên khó theo dõi, đánh giá. Tinh thần trách nhiệm của một số viên chức, đảng viên trong Đảng bộ chưa được phát huy, đầy đủ, đúng mức.

Ảnh: Trao giấy khen

Tại Hội nghị, Đảng ủy Nhà trường đã trao giấy khen cho 01 tập thể là Chi bộ 1 và 09 đảng viên trong Đảng bộ có thành tiêu biểu trong học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023.

Đ/c Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của Đảng ủy, Chi ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường về nhận thức, hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa, được đảng viên trong Đảng bộ đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ Nhà trường ngày một phát triển. Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng trong Nhà trường tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào đổi mới phương pháp làm việc, phong cách của người cán bộ, đảng viên trong tình hình mới .

T.Hà

Bài viết liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Xem thêm

Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng và tương đương năm 2023 tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 27/11/2023, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý IV năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV/2023 với sự tham dự và chủ trì của Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày 21/11/2023, tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, ngành, đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023”.

Xem thêm

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Xem thêm