Hội đồng NCKH Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ

29/10/2019 | 7:34

Ngày 29/10/2019, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tiến hành họp Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do TS. Nguyễn Quang Hùng làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do TS. Nguyễn Quang Hùng – Quyền Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm được tiến hành từ đầu năm 2018. Trải qua quá trình xây dựng kế hoạch, khảo sát và nghiên cứu đề tài, ngày 29/10/2019, Hội đồng KHCN cấp cơ sở Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tiến hành họp Hội đồng tự đánh giá đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc”.

Tham gia Hội đồng NCKH có: TS. Phạm Quế Anh,  Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Phản biện 1; TS. Trần Thị Tuyết Mai, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội – Phản biện 2; Ths Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục VHCS, Bộ VHTTDL – Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Hải Nhung – Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL – Ủy viên; ThS Nguyễn Đình Dũng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Lào Cai – Ủy viên. Cùng dự buổi đánh giá có TS. Võ Quốc Đoàn – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ VHTTDL; các thành viên đề tài; lãnh đạo quản lý các Phòng, Trung tâm, Khoa và các cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Đề tài NCKH cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” là một trong hai đề tài do Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chủ trì. Đề tài với kết cấu 4 chương, đã đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng các mặt khó khăn, thuận lợi và đặc trưng riêng biệt về văn hóa, xã hội tại các tỉnh biên giới phía Bắc, bên cạnh đó nghiên cứu thực trạng hoạt động và chất lượng hoạt động văn hóa của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, từ đó đề ra các nhóm giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh vùng biên giới phía Bắc.

Các phản biện nhận xét, góp ý cho đề tài

Nhận xét, góp ý cho đề tài, các Phản biện và ủy viên Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết, bố cục và nội dung của đề tài. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cần xem xét lựa chọn các giải pháp then chốt mang tính đột phá để tăng giá trị nghiên cứu của đề tài.

Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá và nghiệm thu cấp cơ sở với kết quả 6/6 phiếu đạt.

Trung tâm TTTV

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm