Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019

26/11/2019 | 7:29

Sáng ngày 26/11/2019, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Thạc sĩ Hà Thị Bích Huyền, Giảng viên Trung tâm Thông tin, Thư viện làm chủ nhiệm.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong cấp Ủy, Ban giám hiệu, công tác nghiên cứu khoa học tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ngày càng được nâng tầm với những sản phẩm nghiên cứu mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Đầu năm 2019, Nhà trường ra quyết định giao 2 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường năm 2019. Hai đề tài đã được tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. Sáng ngày 26/11/2019, Nhà trường tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” do Th.S Hà Thị Bích Huyền, Giảng viên Trung tâm Thông tin, Thư viện làm chủ nhiệm.

Chủ trì buổi nghiệm thu là TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Lê Ngọc Thắng – Phản biện 1; Th.S Nguyễn Tuấn – Phó trưởng Phòng Đào tạo, bồi dưỡng – Phản biện 2, cùng các các đồng chí ủy viên Hội đồng Nghiệm thu đề tài cấp trường năm 2019. Cùng tham dự phiên họp nghiệm thu còn có nhóm nghiên cứu, các cán bộ giảng viên của Nhà trường.

Th.S Hà Thị Bích Huyền – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Hội đồng Nghiệm thu đánh giá cao tính thực tiễn và những đóng góp của đề tài, bên cạnh đó cũng đưa ra các nhận xét, góp ý khoa học, thiết thực và cụ thể nhằm giúp cho nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến nhận xét của thành viên Hội đồng khoa học, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đạt chất lượng; có kết cấu chặt chẽ, thể hiện tính logic và khoa học; các phương pháp nghiên cứu phù hợp với mục đích, phạm vi nghiên cứu. Xét về nội dung, yêu cầu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra. Những giải pháp mà đề tài đưa ra sẽ là cơ sở để tiến hành nâng cấp trang thông tin điện tử của Nhà trường trong năm 2020. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài.

TS. Nguyễn Quang Hùng – Chủ tịch Hội đồng khoa học phát biểu kết luận

Có thể thấy, trong thời đại khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới, việc ứng dụng internet vào quảng bá hình ảnh, giới thiệu và kinh doanh được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công ty tận dụng triệt để. Tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, việc sử dụng trang thông tin điện tử là một công cụ quảng bá hình ảnh tới mọi đối tượng trong và ngoài nước là một việc làm phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Tuy nhiên, hiện nay trang thông tin điện tử của Nhà trường hoạt động chưa thực sự hiệu quả, hàm lượng thông tin còn nghèo nàn, nội dung chưa phong phú, thiếu tính thời sự… Từ những lý do đó, hy vọng rằng ứng dụng đề tài “Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch” vào thực tiễn sẽ có đóng góp không nhỏ vào việc sử dụng triệt để những tính năng hữu ích của một Trang TTĐT phục vụ công tác quản lý cũng như kết nối tới mọi đối tượng trong xã hội./.

Trung tâm Thông tin, Thư viện

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm