Hồ sơ đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính

21/01/2019 | 4:40

Hồ sơ đăng ký học lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: – Đơn xin đi học. – Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị. – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị (theo mẫu 2C-BNV/2008). – Bằng tốt nghiệp (photo, công chứng). – Giấy khám […]

Hồ sơ đăng ký học lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính:

– Đơn xin đi học.

– Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị.

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị (theo mẫu 2C-BNV/2008).

– Bằng tốt nghiệp (photo, công chứng).

– Giấy khám sức khỏe.

– 02 ảnh (3cm x 4cm).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

– Phòng Đào tạo, Bồi dưỡng, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37. 640. 103   

– Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Liên kết đào tạo, bồi dưỡng. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Số 128A, Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37. 630. 693               024. 37. 645. 422

Website: www.smot.gov.vn

Email: smot.gov.vn@gmail.com

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Bài viết liên quan

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2022

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo Kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.

Xem thêm

THÔNG BÁO: Tổ chức các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng khai giảng tháng 12 năm 2021.

Xem thêm

Hồ sơ đăng ký tham gia học các lớp ĐTBD tại Trường

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL thông báo hồ sơ đăng ký các lớp ĐTBD của Nhà trường.

Xem thêm