Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025)

12/07/2020 | 7:55

Sáng ngày 11/7/2020, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả”.

Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có đồng chí: Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, cùng sự hiện diện của 498 đại biểu là đại diện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện và 74 trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường Đào tạo cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị); đại biểu là đại diện của 41 tập thể điển hình tiên tiến và 157 đại biểu là cá nhân điển hình tiên tiến. Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch dự Đại hội có TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã trích dẫn lại lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Tư tưởng yêu nước phải tỏ ra trong công việc thực tế, trong Thi đua ái quốc” và “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”. Đồng thời khẳng định: Từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trực tiếp tổ chức các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao trên mọi mặt hoạt động, thu hút sự tham gia của 100% các đơn vị trực thuộc Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ, ngành.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe bản Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 do đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện trình bày. Bản báo cáo cho thấy, trong giai đoạn 2015-2020, Học viện đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Công tác quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Công tác khảo thí; Công tác nghiên cứu khoa học… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ phong trào thi đua trong 5 năm qua chưa phát triển đồng đều, liên tục, có nơi còn hình thức; việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết chưa thường xuyên, kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Tiếp đó, Đại hội lắng nghe tham luận của đại diện 03 tập thể và 03 cá nhân điển hình tiên tiến; nghe công bố các quyết định khen thưởng: Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 02 cá nhân, Huân chương Lao động các hạng cho 05 cá nhân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân, Cờ thi đua cấp Học viện cho 25 tập thể, Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 16 tập thể và 115 cá nhân, Bằng công nhận điển hình tiên tiến cho 42 cá nhân.

Đồng chí Phạm Minh Chính thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,  trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm qua của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chúc mừng 498 đại biểu điển hình tiên tiến về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025). Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua gắn với công việc hằng ngày. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để các tấm gương này thực sự được lan tỏa trong toàn hệ thống Học viện và động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Cũng trong chương trình của Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Gương mẫu – Sáng tạo – Hiệu quả” gồm các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, thi đua giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Học viện và các trường chính trị; thực hiện xây dựng mô hình tập thể kiểu mẫu và hình ảnh mẫu mực người cán bộ Trường Đảng.

Thứ hai, thi đua xây dựng, phát triển toàn diện để Học viện trở thành một trung tâm quốc gia đào tạo, nghiên cứu khoa học hiện đại, bản sắc và hội nhập có uy tín cao.

Thứ ba, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; chú trọng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Thứ tư, thi đua hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Học viện và đơn vị.

Thứ năm, thi đua thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Học viện, của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025./.

TTTV 

 

Bài viết liên quan

Hội nghị Viên chức và người lao động Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023

Ngày 26/12/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối 2 điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

Sáng ngày 26/12/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Xem thêm

Cụm thi đua số 10 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Ngày 23/11/2022, Tại trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải, Cụm thi đua các trường Cán bộ của các Bộ, Ngành, Đoàn thể, Trung ương – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023”.

Xem thêm

Hội nghị tổng kết khối thi đua các Trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ VHTTDL năm 2022

Ngày 23/11/2022, tại Tỉnh Lào Cai, Khối thi đua các trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2022.

Xem thêm

Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 45 năm Ngày truyền thống Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch

Sáng ngày 17/11, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch long trọng tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và 45 năm Ngày truyền thống Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (1977 – 2022).

Xem thêm