Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại tỉnh Ninh Bình, Nam Định

20/03/2021 | 7:06

Triển khai Kế hoạch số 121/KH-CBQL ngày 22 tháng 02 năm 2021 và Kế hoạch số 175/KH-CBQL ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp […]

Triển khai Kế hoạch số 121/KH-CBQL ngày 22 tháng 02 năm 2021 và Kế hoạch số 175/KH-CBQL ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới”. Từ ngày 17/3 đến 19/3/2021, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định.

Điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin, nghiên cứu thực trạng tình hình, năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, và thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, các tiêu chí cần thiết để xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, từ đó đề ra giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức được 4 buổi tọa đàm tại cấp Sở và cấp Huyện, xã, phát phiếu điều tra của cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Tại các buổi tọa đàm, Đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh, trao đổi và thu thập các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Nam Định

Sau các buổi toạ đàm, đoàn cũng đã tham quan khảo sát thực tế hoạt động văn hóa, các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở và cảnh quan môi trường ở các khu vực nông thôn mới tại xã Ninh Giang, Ninh Mỹ, Tân Mỹ thuộc huyện Hòa Lư, tỉnh Ninh Bình và xã Hải Bắc, Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Hình ảnh các thiết chế văn hóa tại các xã của tỉnh Ninh Bình và Nam Định

Các chuyến khảo sát thực tế ở các địa điểm trên đã nắm một phần tình hình thực trạng năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, thực trạng về môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới hiện nay, nhằm đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề liên quan đến tri thức cần trang bị cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Cũng qua khảo sát cho thấy tình hình, năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và thực trạng về xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Ninh Bình và Nam Định chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn địa phương và đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Do vậy việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” là rất cần thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở có kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp đáp ứng đòi hỏi mới của tình hình thực tiễn hoạt động và quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới, có các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Thu Hiền

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm