Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại tỉnh Ninh Bình, Nam Định

20/03/2021 | 7:06

Triển khai Kế hoạch số 121/KH-CBQL ngày 22 tháng 02 năm 2021 và Kế hoạch số 175/KH-CBQL ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp […]

Triển khai Kế hoạch số 121/KH-CBQL ngày 22 tháng 02 năm 2021 và Kế hoạch số 175/KH-CBQL ngày 05 tháng 03 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới”. Từ ngày 17/3 đến 19/3/2021, đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định.

Điều tra, khảo sát nhằm thu thập thông tin, nghiên cứu thực trạng tình hình, năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, và thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, các tiêu chí cần thiết để xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới, từ đó đề ra giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, đề xuất bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã tổ chức được 4 buổi tọa đàm tại cấp Sở và cấp Huyện, xã, phát phiếu điều tra của cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định. Tại các buổi tọa đàm, Đoàn lắng nghe ý kiến phản ánh, trao đổi và thu thập các kiến nghị, đề xuất của đội ngũ cán bộ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Ninh Bình

Toàn cảnh buổi làm việc tại tỉnh Nam Định

Sau các buổi toạ đàm, đoàn cũng đã tham quan khảo sát thực tế hoạt động văn hóa, các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa cơ sở và cảnh quan môi trường ở các khu vực nông thôn mới tại xã Ninh Giang, Ninh Mỹ, Tân Mỹ thuộc huyện Hòa Lư, tỉnh Ninh Bình và xã Hải Bắc, Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Hình ảnh các thiết chế văn hóa tại các xã của tỉnh Ninh Bình và Nam Định

Các chuyến khảo sát thực tế ở các địa điểm trên đã nắm một phần tình hình thực trạng năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, thực trạng về môi trường văn hóa và công tác xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới hiện nay, nhằm đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề liên quan đến tri thức cần trang bị cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và đề xuất các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Cũng qua khảo sát cho thấy tình hình, năng lực và chất lượng tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở và thực trạng về xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Ninh Bình và Nam Định chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thực tiễn địa phương và đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Do vậy việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” và đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” là rất cần thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở có kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp đáp ứng đòi hỏi mới của tình hình thực tiễn hoạt động và quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng nông thôn mới, có các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới trong thời gian tới.

Thu Hiền

Bài viết liên quan

Thách thức của lưu trữ nghe nhìn trong thời đại thay đổi

Ngày 23/6, Hội nghị Hiệp hội các Viện Lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á – Thái Bình Dương (SEAPAVAA) lần thứ 25 do Viện Phim Việt Nam đăng cai tổ chức với chủ đề “Lưu trữ nghe nhìn trong thời đại thay đổi” đã khai mạc tại Hà Nội.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 tại tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh

Từ ngày 26/4/2021, Đoàn công tác của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức điều tra, khảo sát thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 tại tỉnh Điện Biên, Lai Châu

Nhằm mục đích thu thập thông tin, nghiên cứu thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới phục vụ công tác điều tra, khảo sát thực hiện đề tài nhánh khoa học, công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022, từ ngày mùng 4 – 8/4/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 – 2022 tại tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa

Từ ngày 22/3 – 27/3/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thực trạng xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ lĩnh vực văn hóa: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2022.

Xem thêm

Nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

Ngày 6/3/2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu tập bài giảng “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Xem thêm