Điều tra, khảo sát chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Hà Giang

12/03/2018 | 11:03

Triển khai Kế hoạch số 48/KH-CBQL ngày 02 tháng 3 năm 2018 về tổ chức điều tra, khảo sát chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại tỉnh Hà Giang của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL, đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Q. Hiệu trưởng Nhà trường cùng đoàn công tác đi khảo sát thực tế tại tỉnh Hà Giang từ ngày 11/3 đến 14/3/2018.

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ năm 2018 – 2019 “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới phía Bắc” do Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng, Q. Hiệu trưởng Nhà trường làm chủ nhiệm. Để việc nghiên cứu đề tài có chất lượng và hiệu quả thì việc tiến hành khảo sát các đối tượng liên quan, nắm nhu cầu thực tiễn tình hình nhiệm vụ, năng lực và nhu cầu cán bộ quản lý liên quan, nhu cầu và năng lực cán bộ văn hóa cơ sở là tất yếu và rất cần thiết đặt ra. Các thông tin khảo sát thực tế sẽ là cơ sở dữ liệu quan trọng và cơ bản để đề xuất giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới phía Bắc ở nước ta hiện nay.

Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Quang Hùng, Q. Hiệu trưởng làm trưởng đoàn đã đến làm việc và phát phiếu hỏi ý kiến cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tại một số cơ sở điển hình của tỉnh Hà Giang như các phường Quang Trung, Minh Khai, Ngọc Hà, Phương Thiện của thành phố Hà Giang; tại xã Lũng Cú, xã Xà Phìn của huyện Đồng Văn; tại thị trấn Tam Sơn, xã Lũng Khúy, xã Nậm Đăm của huyện Quản Bạ…

Đoàn đã tổ chức tọa đàm, trao đổi, thảo luận để lắng nghe ý kiến phản ánh, trao đổi và thu thập các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang, cán bộ các Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang; cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, công chức văn hóa – xã hội xã, phường, thị trấn nhằm nghiên cứu thực trạng chất lượng hoạt động và năng lực của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới phía Bắc nói chung, của tỉnh Hà Giang nói riêng từ đó đề ra giải pháp, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa của các địa phương.

Chuyến khảo sát thực tế tại Hà Giang đã giúp đoàn khảo sát nắm một phần tình hình thực trạng chất lượng hoạt động và năng lực đội ngũ cán bộ văn hóa của tỉnh Hà Giang nói chung, cán bộ văn hóa cơ sở nói riêng… từ đó có thể đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học đang được thực hiện.

Qua khảo sát cho thấy chất lượng hoạt động và năng lực của cán bộ văn hóa cơ sở tỉnh Hà Giang chịu ảnh hưởng rất lớn do tính đặc thù vùng biên giới với những khó khăn như địa bàn bị chia cắt bởi núi non, đồng bào dân tộc sinh sống rải rác, sự khác biệt về tiếng nói, chữ viết, văn hóa, đời sống kinh tế khó khăn, mối quan hệ giao lưu kinh tế, văn hóa nơi vùng biên, chế độ cho cán bộ văn hóa chưa thỏa đáng…  đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn. Do vậy việc nghiên cứu thực trạng chất lượng hoạt động và năng lực cũng như nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh biên giới phía Bắc nói chung, của tỉnh Hà Giang nói riêng là rất cần thiết, là cơ sở khoa học để từ đó đề ra các giải pháp, xây dựng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ này có kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp đáp ứng đòi hỏi mới của tình hình thực tiễn hoạt động và quản lý nhà nước về văn hóa đặt ra, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương trong thời kỳ hiện nay.

TT

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm