Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS

05/11/2022 | 10:30

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký Quyết định số 2692/QĐ-BVHTTDL về việc Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ việc tuyên truyền nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Tập trung tuyên truyền, quảng bá sâu rộng giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS. Ảnh: N.Dương

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền còn giúp giữ gìn, trao truyền và phát huy những giá trị  văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào DTTS; nâng cao nhận thức và lòng tự hào, ý thức tự giác của người dân trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho người dân. Đồng thời, tổ chức xây dựng, khai thác tốt các loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với đặc điểm văn hóa cộng đồng, mở rộng ngành kinh tế phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các DTTS thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tại các địa phương.

Cùng với đó, khâu tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các DTTS trong giai đoạn hiện nay; đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS vùng DTTS và miền núi, vùng di dân tái định cư.

Về yêu cầu, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ việc xây dựng chương trình tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chương trình theo đúng Kế hoạch đề ra.

Các bài viết phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý về tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đáp ứng yêu cầu về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Ngoài ra, động viên, khích lệ đồng bào các DTTS phát huy vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Các bài viết cần tập trung giới thiệu việc xây dựng các mô hình CLB sinh hoạt văn hóa của dân tộc Ba Na ở Kon Tum, CLB đàn hát dân ca dân tộc Tày ở Lạng Sơn; bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mông và nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi… Qua đó, góp phần tích cực vào tuyên truyền nâng cao bảo tồn văn hóa nghệ thuật, nghề truyền thống với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc. Về hình thức, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy yêu cầu bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa và thực tiễn xã hội Việt Nam.

 

Theo Baovanhoa.vn

 

Bài viết liên quan

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 mang đến nhiều giá trị văn hóa

Ngoài việc bảo tồn, khích lệ các nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, việc tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” phải đảm bảo sự đa dạng, đặc sắc, mang lại nhiều giá trị văn hóa, góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Xem thêm

Bộ VHTTDL: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi

Chiều ngày 31/1, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có văn bản số 46/VHCS-NSVH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.

Xem thêm

Chính sách và nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Huế

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương còn lưu giữ hệ thống di tích văn hóa nổi bật của quốc gia. Thời gian qua, địa phương này đã tập trung làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hóa truyền thống Huế.

Xem thêm

Nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp được nhân rộng, phát huy

Năm 2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Lĩnh vực văn hóa, gia đình tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

Xem thêm

Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”: Kỳ vọng có nhiều giải pháp đột phá, khả thi

Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo và phân công Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.

Xem thêm