ĐỒNG CHÍ NGUYỄN QUANG HÙNG

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, BÍ THƯ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên  Nguyễn Quang Hùng
Chức danh: Bí thư
Điện thoại: (024) 37. 640. 106
 Lĩnh vực

phụ trách:

Phụ trách chung, phụ trách công tác xây dựng, phát triển đảng
Email: quanghungdt_bd@yahoo.com.vn

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH THỦY

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên  Nguyễn Thanh Thủy
Chức danh: Phó Bí thư

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Điện thoại: (024) 37. 640. 104
Lĩnh vực phụ trách: – Chịu trách nhiệm chuẩn bị văn bản, nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của Ban chấp hành

– Thay mặt Bí thư giải quyết những công việc do Bí thư ủy nhiệm

– Phụ trách công tác kiểm tra giám sát

– Theo dõi Chi bộ 2

Email: thanhthuydt_bd@gmail.com

ĐỒNG CHÍ PHẠM QUẾ ANH

 ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên  Phạm Quế Anh
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37. 640.105
Lĩnh vực phụ trách: – Phụ trách công tác dân vận

– Phụ trách công tác tuyên giáo

Email: anhque_74@yahoo.com

ĐỒNG CHÍ LÊ THỊ THANH HUYỀN

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên  Lê Thị Thanh Huyền
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37. 630. 693
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác đoàn thể
Email: thanhhuyen.vhttdl@gmail.com

ĐỒNG CHÍ VƯƠNG HÙNG TĨNH

ỦY VIÊN BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Họ và tên  Vương Hùng Tĩnh
Chức danh: Đảng Ủy viên
Điện thoại: (024) 37648 984
Lĩnh vực phụ trách: Đảng vụ
Email: