Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

20/11/2023 | 14:31

Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có ông Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự, đại diện cho các Báo cáo viên của lớp học; ông Trịnh Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Dự lớp học còn có 60 đảng viên dự bị của 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là trách nhiệm hàng năm của các cấp ủy đảng, đồng thời là trách nhiệm của Ðảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ này là làm tăng thêm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng.

Ông Nguyễn Tuấn Linh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, tặng hoa chúc mừng Báo cáo viên lớp học nhân ngày 20/11

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên mới thực sự là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nguyện suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích giai cấp công nhân và của nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đều là những đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

“Qua chương trình này giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam đồng thời là nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng danh với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” – ông Nguyễn Tuấn Linh cho biết.

PGS.TS Lê Văn Mạnh – nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự giảng bài

Để lớp học đạt được các yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu các học viên phải học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo quy định của Ban tổ chức lớp học đề ra.

Sau chương trình học tập chính trị này, các cấp ủy đảng tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ để các đảng viên dự bị đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp học

Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định gồm 10 bài: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế- xã hội; Phát triển vǎn hoá, xã hội; Tǎng cường Quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở; Tǎng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình học sẽ kéo dài đến ngày 24/11. Kết thúc lớp học, các học viên làm bài thu hoạch theo quy định.

Theo Bvhttdl

https://bvhttdl.gov.vn/dang-uy-bo-vhttdl-khai-giang-lop-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-danh-cho-dang-vien-moi-20231120110136131.htm

Bài viết liên quan

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham dự theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với các điểm cầu của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Xem thêm

Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Sinh hoạt Liên chi bộ quý IV năm 2023

Chiều ngày 22/11/2023, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV/2023 với sự tham dự và chủ trì của Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Xem thêm

Quán triệt Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL về giải pháp nhằm tăng tốc về đích toàn diện các mục tiêu năm 2023

Sáng 2/11, Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/BCSĐ ngày 17/10/2023 của Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL về giải pháp thực hiện nhằm tăng tốc về đích một cách toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Xem thêm

Công đoàn Trường tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở trong các Tổ công đoàn Nhà trường.

Hưởng ứng đợt phát động thi đua lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và Kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Trường, từ ngày 01/08 đến 30/10/2023, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức cuộc thi “Phong trào văn hóa công sở”. Trải qua 5 lần chấm thi, ngày 31/10/2023, Công đoàn Trường tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện Văn hóa công sở trong các Tổ công đoàn Nhà trường.

Xem thêm