ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỚI DANH HIỆU “TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” TIÊU BIỂU 5 NĂM LIÊN TỤC

06/05/2014 | 1:58

Năm 2013 là năm đánh dấu sự thay đổi quan trọng đối với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Theo Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ, Trường được đổi tên từ Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thành Trường Cán bộ […]

Năm 2013 là năm đánh dấu sự thay đổi quan trọng đối với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Theo Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ, Trường được đổi tên từ Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thành Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch; Chi bộ Nhà trường được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 125/QĐ-ĐU-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Đảng ủy Bộ. Đây cũng là năm ghi dấu son tự hào trong quá trình phát triển của tổ chức đảng cơ sở, Đảng bộ Nhà trường đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục.

Trong sự phát triển của Nhà trường, Đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng và được ghi nhận bằng kết quả đáng trân trọng. Là một đơn vị quy mô không lớn, số lượng đảng viên đến nay là 32 đồng chí. Trong bối cảnh nhiều biến động, không ít những tác động tiêu cực từ khách quan, tình hình suy giảm sức chiến đấu của Đảng, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường hiểu rõ sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cán bộ, đảng viên cho thành tích đạt được. Thành công ban đầu đã tạo niềm tin, động lực tích cực để mỗi đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc xây dựng, giữ gìn và phát triển Đơn vị trong một khối thống nhất.

 Kết quả đạt được tuy mới chỉ là bước đầu, còn khiêm tốn song cũng đủ làm cơ sở để Cấp ủy Nhà trường đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để tiếp tục  lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định và phát triển Đơn vị. Những yếu tố tạo nên thành công của Đảng bộ được khái quát trong công tác lãnh đạo trong 5 năm qua như sau:

    Đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng:

Cấp ủy coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt, có hiệu quả nhất để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy luôn quan tâm, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng. Khi có dấu hiệu về tư tưởng, Cấp ủy thận trọng xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh bằng những biện pháp thích hợp. Những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi chính trị, đời sống như: bổ nhiệm, nâng lương, bố trí, sắp xếp cán bộ các phòng ban… được Cấp ủy chú trọng, đưa ra bàn bạc, trao đổi, tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng nên thường nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao; thực hiện tốt quy chế dân chủ đi đôi với tổ chức kiểm tra, thanh tra. Hàng tháng duy trì đều đặn sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ; coi các cuộc sinh hoạt Chi bộ như một diễn đàn để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, suy nghĩ của mình, trao đổi, đi đến thống nhất, đặt quyền lợi tập thể lên trên lợi ích cá nhân… Chính vì vậy, đại đa số cán bộ, Đảng viên, quần chúng thông suốt tư tưởng, yên tâm công tác, không có hiện tượng ỷ lại, bè phái, cục bộ, chia rẽ, mất đoàn kết, tạo không khí tích cực, chủ động, hăng hái hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo đúng nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng:

Có thể nói đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện Đơn vị thuận lợi.

 Bắt đầu bằng việc nghiêm túc thực hiện ý kiến, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ xây dựng những quy định cụ thể trong tình hình thực tiễn của Đơn vị, đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Các văn bản nội bộ được ban hành, cụ thể hóa thành “bộ luật con” của Đơn vị. Các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, quy chế làm việc giữa Cấp ủy và Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn… được xây dựng sát với thực tiễn hoạt động, làm cơ sở để duy trì mọi hoạt động từ Cấp ủy đến chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mỗi đảng viên.

 Đảng bộ duy trì thực hiện tốt việc họp định kỳ Cấp ủy, Cấp ủy với Ban Giám hiệu, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành Đơn vị. Các quy chế, quy định của Đảng bộ, Chi bộ được phổ biến, quán triệt đầy đủ trong các cuộc họp Chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường đều được thống nhất chủ trương trong Đảng uỷ, đến mỗi Chi bộ và triển khai thực hiện. Chi bộ duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề theo quý. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được thông báo trước và phân công chuẩn bị. Các buổi sinh hoạt chuyên đề luôn nhận được ý kiến tham gia đóng góp nhiệt tình, đầy tinh thần trách nhiệm, và thực sự hiệu quả của các Đảng viên. Mỗi năm, Chi bộ tổ chức lấy ý kiến đóng góp của quần chúng đối với từng đảng viên. Các ý kiến đóng góp được Chi bộ thông báo, đồng thời trao đổi để từng đảng viên điều chỉnh kịp thời. Những vấn đề phát sinh trong Đơn vị đều được giải quyết trên cơ sở giữ đúng nguyên tắc, xem xét trường hợp cụ thể, trao đổi thẳng thắn, có thuyết phục để  đảm bảo thấu lý, đạt tình.

 Nêu cao tính gương mẫu của Đảng viên:

Qua nhiều năm tích cực hưởng ứng Cuộc Vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu của Đảng ủy Bộ và các cơ quan cấp trên, với những thành tích của tập thể và cá nhân được ghi nhận, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc và rút ra một trong những bài học lớn nhất là trách nhiệm “nêu gương” của đảng viên, đặc biệt đảng viên là cán bộ chủ chốt. Chỉ khi các đồng chí lãnh đạo, đảng viên nói đi đôi với làm, thể hiện sự nghiêm túc trong công việc, đúng mực trong lối sống, ứng xử văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn tốt mối quan hệ trong cơ quan và nơi cư trú mới thực sự thuyết phục đồng nghiệp, cấp dưới làm theo. Các tấm gương trong học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ; xây dựng nền nếp làm việc khoa học; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể; xây dựng nếp sống văn minh công sở… đều được bắt đầu từ những cán bộ, đảng viên và nhân rộng trong toàn Đơn vị.

            Phát huy tốt tinh thần đấu tranh phê bình:

Đây là một trong những điểm mạnh của Đảng bộ. Với quan điểm thẳng thắn, chân thành, tôn trọng kỷ luật phát ngôn, tạo diễn đàn để cán bộ, đảng viên thể hiện quan điểm, đấu tranh phê bình. Qua sinh hoạt chi bộ thể hiện rõ tính chiến đấu, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng ưu điểm, nghiêm khắc với những sai lầm, khuyết điểm của mọi đảng viên, đề ra được biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm. Đặc biệt tránh tình trạng né tránh, nể nang, lựa chiều khi phê bình, ngăn chặn việc lợi dụng dân chủ tiến hành phê bình để đả kích, gây chia rẽ nội bộ.

            Trong đợt kiểm điểm theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI,  Đảng ủy Bộ trực tiếp dự họp kiểm điểm tập thể Cấp ủy. Việc triển khai nghiêm túc, tự kiểm điểm từ người đứng đầu đến mỗi cấp ủy viên, bằng cách góp ý chân thành, thẳng thắn, trao đổi trên tinh thần trách nhiệm đã được Đảng ủy Bộ ghi nhận và đánh giá cao. Thông qua cách thức tổ chức kiểm điểm sâu sát của tập thể Cấp ủy đã tạo tâm lý tốt để mỗi đảng viên chủ động, tích cực trong công tác đấu tranh phê bình. 100% đảng viên tiến hành tự kiểm điểm, tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo Chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần một cách hài hòa:

Cấp ủy thống nhất chủ trương chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện thuận lợi tối đa có thể để các tổ chức, cá nhân phát huy cao nhất khả năng của mình đóng góp, duy trì các hoạt động mang lại quyền lợi vật chất và tinh thần cho tập thể. Thông qua tổ chức Công đoàn tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động nhận thức đúng, đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Tổ chức Công đoàn Trường hoạt động đều tay, luôn được đánh giá là một trong những tổ chức công đoàn tiêu biểu, thực sự quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người lao động được Ban Thanh tra quan tâm, phối hợp giải quyết kịp thời, phù hợp. Hàng năm, đoàn viên Công đoàn Trường tích cực hưởng ứng các hoạt động do Công đoàn Bộ phát động và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Việc thăm hỏi, hiếu hỷ cán bộ, gia đình cán bộ đang công tác, những cán bộ đã nghỉ hưu; tổ chức sinh nhật; nghỉ dưỡng dịp hè; sinh hoạt tập thể nhân dịp các ngày kỷ niệm lớn trong năm, được tổ chức chu đáo, tạo mối quan hệ gắn bó không chỉ trong các đoàn viên hiện đang công tác mà đã tạo nên sự kết nối bền chặt giữa hiện tại và quá khứ, trở thành truyền thống tốt đẹp mà mỗi đoàn viên đều có trách nhiệm giữ gìn, phát huy.

Năm 2013 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 của Chi bộ; năm thứ năm Chi bộ quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu đồng thời là “Năm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ngay từ đầu năm, Cấp ủy quan tâm và chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên đề, thống nhất xây dựng 04 chuyên đề/04 quý với những nội dung thiết thực, gắn liền với công việc của Đơn vị: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”, “Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định Đơn vị”, “Vai trò của Cấp ủy trong chỉ đạo các tổ chức đoàn thể”, “Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong Nhà trường”. Các chuyên đề được phân công cụ thể đơn vị, cá nhân chuẩn bị đề cương ngay từ đầu năm, đề cương được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các buổi sinh hoạt chuyên đề thực sự sôi nổi, hấp dẫn, tập hợp được nhiều ý kiến trao đổi, tạo diễn đàn để mọi đảng viên bày tỏ quan điểm, chính kiến. Đảng viên tích cực tham gia, hăng hái nhiệt tình. Nhiều vấn đề qua trao đổi đi đến thống nhất đã trở thành căn cứ để tập thể lãnh đạo ra các quyết định đúng, sát cho công tác điều hành Đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong toàn Đơn vị được thống nhất và cụ thể hóa bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực, kết hợp kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời. Mỗi đảng viên có đăng ký cụ thể việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo 3 nội dung: Tiết kiệm, tận tụy với công việc và yêu thương mọi người. Mỗi quý, Chi bộ có hoạt động cụ thể để nâng cao nhận thức về ý nghĩa việc cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương của Bác: Chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Phủ Chủ Tịch vào dịp Lễ Quốc khánh; đọc và thảo luận tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”, về phong cách làm việc của Bác tại mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ; lồng ghép việc học tập tấm gương của Bác vào công việc hàng ngày, theo mỗi vị trí việc làm của cá nhân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Đảng ủy đã xây dựng Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên  hướng tới phát huy sự năng động, chủ động trong công việc, gương mẫu trong lối sống đạo đức, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đề cao tính chuyên nghiệp, khoa học trong công việc. Chuẩn mực đạo đức được Đảng bộ nhất trí nêu thành khẩu hiệu trong hành động là: “Đoàn kết, Gương mẫu, Chủ động, Sáng tạo, Hiệu quả”.

Năm 2013 khép lại với những thành tích đáng tự hào: Đảng bộ tiếp tục được công nhận “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; là 1 trong 2 tổ chức Đảng cơ sở được Đảng ủy khối các cơ quan  ương tặng Cờ cho các đơn vị đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu 5 năm liên tục; Nhà trường được tặng Bằng khen của Bộ; Công đoàn Trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

Tập thể mạnh phải được bắt đầu từ những cá nhân mạnh. Trong sự phát triển của Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch hôm nay có dấu ấn nối tiếp của các thế hệ lãnh đạo, có sự đồng tâm, chung sức của mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường. Bước sang năm 2014, trong tâm thế, khí thế mới của niềm tin vào sự phát triển trên nền tảng đã được tập thể chung tay xây đắp, gìn giữ, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sẽ gặt hái những thành công mới, xứng với danh hiệu tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Bài viết liên quan

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là cơ sở quan trọng trong việc định hướng, xây dựng chính sách bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Xem thêm

Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số 

Văn hóa là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh dân tộc Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong đó là những thành tựu do đồng bào các dân tộc thiểu số góp sức. Chính vì vậy những năm qua Lai Châu luôn đặc biệt quan tâm tới công tác tôn vinh cũng như phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Xem thêm

Xây dựng bản văn hóa gắn với quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch

Đó là cách làm không mới nhưng đã thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy lùi hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống cộng đồng, đồng thời hình thành nếp sống mới văn minh, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa để thu hút khách du lịch đến khám phá trải nghiệm mà Lai Châu đã làm được trong thời gian qua.

Xem thêm

Sức mạnh mềm văn hóa góp phần nâng cao vị thế đất nước

Phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa Việt Nam vừa là yêu cầu, vừa là giải pháp để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Chắc chắn những giá trị vốn có ấy của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem thêm

Gắn kết di sản văn hóa với kinh tế du lịch

Một trong những giải pháp mà Lai Châu đã triển khai thực hiện hiệu quả trong việc bảo tồn di sản văn hóa chính là gắn kết di sản với phát triển kinh tế du lịch và khai thác bền vững các giá trị di sản bằng cách dựa vào cộng đồng. Bởi trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chúng ta phải biết cách biến di sản thành tài sản, biến tài nguyên thành tài chính, biến văn hóa thành hàng hóa, biến môi trường thành thị trường.

Xem thêm