Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 -2020

23/06/2015 | 8:47

Thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện chỉ thị 36 ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị; Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 18/12/2014 của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức đại hội Đảng các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc với sự tập trung cao độ trí tuệ của toàn Đảng bộ, được sự chỉ đạo và nhất trí của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đại hội phiên trù bị và Đại hội phiên chính thức nhiệm kỳ 2015 – 2020 (ngày15 và 17/6/2015).

Tiến tới đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020, từ nhiều tháng nay trong toàn Đảng bộ đã diễn ra các hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường với nhiều phong trào thi đua hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai tổ chức thành công đại hội các Chi bộ trực thuộc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm, Đại hội các chi bộ đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị của cấp trên.

Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của Nhà trường. Phấn khởi trước những thành tích và kết quả đạt được trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan đã ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2010 – 2015. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác của Nhà trường. Đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động không ngừng được cải tiến; công tác xây dựng đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các Chi bộ, Đảng bộ được nâng lên; việc đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI được triển khai sâu rộng và tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan. Phát huy những thành quả đã đạt được trong 5 năm qua, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch quyết tâm phấn đấu và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Nội dung, chương trình của Đại hội đã đảm bảo yêu cầu quy định tại Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị, sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tới dự Đại hội có đồng chí Lê Khánh Hải – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trịnh Văn Cảnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ có mặt đầy đủ.  Các đại biểu về dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí (4 chính thức, 1 dự khuyết) đại diện cho đảng viên của Đảng bộ Nhà trường đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Khánh Hải – Bí thư Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã biểu dương thành tích của Đảng bộ Nhà trường đã đạt được trong nhiệm 2010 – 2015, mặc dù trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Nhà trường gặp nhiều khó khăn nhất là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức và bộ máy, sự biến động về đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhưng cấp ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ đã đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như kế hoạch Nhà nước giao, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra, thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của toàn ngành. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh những thành tích đạt được, Đại hội cũng cần phải thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Đồng chí cũng đồng tình với nội dung kiểm điểm, đánh giá về những khuyết điểm, hạn chế nêu trong báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ thêm những nguyên nhân chủ quan, đóng góp cho Đại hội những giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ tới.

Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư Đảng ủy Bộ; Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Chi bộ đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Minh Chính, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, dân chủ, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ đã đề ra, xây dựng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thành lá cờ đầu trong khối các cơ quan trực thuộc Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Một số hình ảnh về Đại hội:

Đồng chí Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao, du lịch phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Trần Minh Chính – Bí thư Đảng ủy phát biểu

Đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Lê Khánh Hải cùng Ban Chấp hành Đảng ủy nhiệm kì 2010 – 2015

Ban Chấp hàng Đảng ủy mới nhiệm kỳ (2015 – 2020) ra mắt Đại hội

 Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

 

 

TH

Bài viết liên quan

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 26/12/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối điểm cầu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV năm 2022

Ngày 07/12/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Sinh hoạt liên Chi bộ quý IV, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường.

Xem thêm

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Xem thêm

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường

Ngày 15/11/2022, Công đoàn Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường.

Xem thêm

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL lần thứ X

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ X. Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị.

Xem thêm