Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

18/05/2021 | 4:24

Để các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, chính xác, hiệu quả. Những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp ở Lai Châu đã thường xuyên đổi mới, đang dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu chiếm trên 86%, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, nhận thức pháp luật còn có mặt hạn chế, môi trường tiếp xúc và sử dụng pháp luật còn hạn hẹp. Vì vậy để nâng cao nhận thức, hiểu biết, thực hiện pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Đồng thời xác định: “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch; đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nếu như Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thường xuyên phát sóng các chương trình bằng tiếng dân tộc như: Mông, Dao, Hà Nhì… vào các khung giời phù hợp để thu hút đồng bào đón xem; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có chuyên trang thơ song ngữ; Báo Lai Châu xây dựng số báo Dành cho đồng bào vùng cao phát hành hàng tuần với những hình ảnh sắc nét, thông tin ngắn gọn, dễ hiểu. Thì các tổ chức đoàn thể như: Hội Cựu Chiến binh, ĐoànThanh niên, Hội Phụ nữ… thường xuyên cử cán bộ hội viên xuống từng bản, gia đình tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương bằng tiếng của chính đồng bào.

Cán bộ văn hóa xã Nậm Xe tuyên truyền PBGDPL tại bản Mấn 1

Đặc biệt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngoài việc duy trì thường xuyên các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn cấp tỉnh như: Hội diễn Đội văn nghệ quần chúng các Đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu; Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục dân tộc thì còn thường xuyên tổ chức sản xuất phim tuyên truyền, lồng tiếng phim bằng tiếng dân tộc như: Mông, Thái… để công chiếu phục vụ đồng bào các dân tộc biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó Sở còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với hoạt động của các Nhà văn hóa, Mô hình phòng chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, Đội văn nghệ cơ sở…

Là một huyện vùng cao biên giới của Lai Châu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, vì vậy ngoài các hình thức tuyên truyền miệng “bằng tiếng dân tộc” đến từng người dân, hộ gia đình, phát tờ rơi, hay thông qua các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ… thì Phòng Văn hóa và Thông tin Mường Tè còn dùng các hình thức tuyên truyền pano áp phích, tuyên truyền bằng song ngữ bằng xe Thông tin lưu động đạt hiệu quả khá cao trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung, cuộc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng. Hình thức tuyên truyền bằng tiếng của dân tộc giúp đồng bào hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm của cá nhân đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời hiểu rõ hơn về những việc phải làm của mỗi cá nhân, và mọi người dân trong bản, trong xã đối với thông điệp 5k về phòng, chống Covid-19.

Lãnh đạo địa phương đều nhận thức được ý nghĩa của việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn bằng tiếng dân tộc của chính đồng bào để bà con hiểu sâu, nắm rõ từng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định cụ thể của địa phương, là điều vô cùng cần thiết và đem lại hiệu quả cao. Bởi có những nội dung nếu nói bằng tiếng phổ thông bà con sẽ không hiểu hết nghĩa, hoặc có khi không rõ nghĩa.

Đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền 424 băng rôn; 287 pano; treo 4.242 cờ các loại tại các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh… về cuôc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tuyên truyền trên 8.600 buổi phát loa truyền thanh tại cơ sở; gần 2.000 buổi tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động; phát 208.695 tờ rơi; tổ chức trên 1.000 buổi tuyên truyền miệng, thu hút gần 2.000.000 lượt người nghe, xem về phòng, chống Covid-19 đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, thời gian tới các cấp các ngành tiếp tục chung sức đồng lòng đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, nhằm nâng cao đời sống vật chất, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân, gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

                                                                             Bài, ảnh: Nhật Minh

Bài viết liên quan

Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 mang đến nhiều giá trị văn hóa

Ngoài việc bảo tồn, khích lệ các nghệ nhân, đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, việc tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” phải đảm bảo sự đa dạng, đặc sắc, mang lại nhiều giá trị văn hóa, góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Xem thêm

Bộ VHTTDL: Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi

Chiều ngày 31/1, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có văn bản số 46/VHCS-NSVH về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội năm 2023.

Xem thêm

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh – lớp B theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ Bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện môn Yoga năm 2022

Sáng ngày 06/01/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp cùng Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức bế giảng Lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người nước ngoài là huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện môn Yoga tại Việt Nam.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13

Sáng ngày 06/1/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương – lớp DNVN13 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm