Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (tài liệu học tập)

17/09/2015 | 13:10

 Hiện nay tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đang thực hiện 5 loại chương trình (với 20 chương trình) đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện; nội dung chương trình từng bước được đổi mới và […]

 Hiện nay tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đang thực hiện 5 loại chương trình (với 20 chương trình) đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện; nội dung chương trình từng bước được đổi mới và cập nhật theo tinh thần Đại hội XI của Đảng và phù hợp với thực tiễn đất nước giai đoạn hiện nay.

Từ năm 2007, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trương đổi mới Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, xây dựng Chương trình mới. Kế thừa những kết quả nghiên cứu và đổi mới của các cơ quan, ban, ngành, Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị mới đã được xây dựng theo hướng tinh gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Từ năm 2010, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị thí điểm. Sau hai năm thực hiện Chương trình thí điểm, trên cơ sở góp ý của các địa phương, nhất là của Ban Tuyên giáo các cấp, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, ý kiến của xã hội về các chương trình lý luận chính trị trong điều kiện hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành sửa chữa, điều chỉnh lại Chương trình trên.

Dự thảo chương trình có điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung tiếp tục được giới thiệu tại các hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị toàn quốc trong tháng 9, 10-2012. Nhiều ý kiến góp ý rất bổ ích, thiết thực đã được nghiên cứu, tiếp thu.

Trên cơ sở kết quả điều chỉnh, sửa chữa, bổ sung Chương trình thí điểm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức ban hành Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị phục vụ nhu cầu học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ở cơ sở trong điều kiện mới (theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11-12-2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Bài viết liên quan

Hanoi, adieu Những kỷ niệm vui buồn về xứ Đông Dương thuộc Pháp

Hanoi, adieu là một chuyến du hành xúc động xuyên qua những năm tháng náo động cuối cùng của xứ Đông Dương thuộc địa, viết về gia đình, tình yêu và sự trưởng thành – một quãng đời cảm động của một thân phận bị mắc kẹt giữa những sự kiện lịch sử. Nếu có lúc bạn tự hỏi chiến tranh tại Việt Nam đã xảy ra như thế nào, thì cuốn sách này sẽ khiến bạn thấy hấp dẫn.

Xem thêm

Lão Tử Đạo Đức Kinh

Lão Tử là người huyện Khổ, nước Sở, sống trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tương truyền ông là người viết bộ sách Đạo Đức Kinh, chủ yếu bàn về Đạo học và cách sống để hòa hợp với Đạo.

Xem thêm

Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và giảng dạy ở các trường học, cuốn sách được Nhà xuất bản chính trị quốc gia phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Vụ Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tái bản.

Xem thêm

Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại

Cuốn sách này là một tập hợp những câu hỏi và trả lời. Những câu hỏi này được đặt ra cho tác giả, một chuyên gia về lịch sử tư tưởng phương Tây, từ những độc giả thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội Mỹ muốn tìm hiểu về đủ loại vấn đề.

Xem thêm

Sổ tay du lịch thế giới dành cho doanh nhân

Tất cả những vấn đề liên quan đến du lịch thương mại trên 150 thành phố và 80 quốc gia đều được mô tả từng chi tiết trong quyển “Sổ Tay Du Lịch Thế Giới Dành Cho Doanh Nhân” này.

Xem thêm