Chương trình nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019

06/07/2019 | 14:40

Tham dự chương trình nghiên cứu học tập thực tế, về phía tỉnh Quảng Ninh có: Ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đỗ Ngọc Nam – Giám đốc Trung tâm Hành chính công; về phía Học viện Hành chính quốc gia có bà Đặng Thị Thanh Tâm – Giáo viên chủ nhiệm lớp, các đồng chí chuyên viên chuyên quản thuộc Học viện. Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng; TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo Phòng Đào tạo, bồi dưỡng; cùng sự có mặt đông đủ của các học viên.

Thực hiện Kế hoạch số 2539/KH-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức chương trình nghiên cứu học tập thực tế lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương năm 2019. Nhằm mục đích gắn lý luận với hoạt động thực tiễn, sau một thời gian nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề về lý luận, trong 2 ngày 5-6/7/2019, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức chương trình nghiên cứu học tập thực tế cho 90 học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại tỉnh Quảng Ninh.

Tham dự chương trình nghiên cứu học tập thực tế, về phía tỉnh Quảng Ninh có: Ông Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đỗ Ngọc Nam – Giám đốc Trung tâm Hành chính công; về phía Học viện Hành chính quốc gia có bà Đặng Thị Thanh Tâm – Giáo viên chủ nhiệm lớp, các đồng chí chuyên viên chuyên quản thuộc Học viện. Về phía Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có: TS. Nguyễn Quang Hùng – Q. Hiệu trưởng; TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo Phòng Đào tạo, bồi dưỡng; cùng sự có mặt đông đủ của các học viên.

Tại buổi học tập thực tế, các học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ các thông tin về tình hình phát triển kinh tế, chính trị – xã hội của tỉnh. Theo ông, một trong những đột phá hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh được cả nước ghi nhận đó là dịch vụ hành chính công. Với mục tiêu hàng đầu của tỉnh là hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện CCHC theo hướng tách các hoạt động cung ứng dịch vụ công với các hoạt động công quyền; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt và thực hiện Đề án chính quyền điện tử với tổng kinh phí đầu tư trên 600 tỷ đồng nhằm triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào hoạt động của tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức, điều hành, đồng thời, vận hành trên hệ thống thông tin thống nhất, phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Nguyễn Tiến Dương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh chia sẻ với học viên về công tác cải cách hành chính của Tỉnh

Điểm nhấn của Chính quyền điện tử chính là việc xây dựng các trung tâm hành chính công trên cơ sở kết quả nghiên cứu học tập mô hình tại một số nước và căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1831/QĐ-TTg, ngày 28/10/2015 cho phép thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh trong thời gian 3 năm; đồng thời tỉnh đã thí điểm thành lập trung tâm hành chính công cấp huyện ở 14 địa phương để tạo sự đồng bộ, liên kết đến cấp xã gắn với việc xây dựng mô hình một cửa liên thông hiện đại, đào tạo công dân điện tử để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo nguyên tắc “tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch; người dân và doanh nghiệp chỉ đến một địa chỉ để giải quyết TTHC. Tỉnh Qảng Ninh đã đầu tư xây dựng hệ thống camera giám sát hoạt động của các cán bộ, công chức tại các trung tâm hành chính công trên địa bàn tỉnh; có đại diện ủy ban kiểm tra, thanh tra các cấp giám sát hoạt động của các trung tâm. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã rà soát thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự tại các trung tâm hành chính công, bộ phận một cửa hiện đại cấp xã để thực hiện mục tiêu năm 2017 hoàn thành việc kết nối, đảm bảo liên thông giữa cấp tỉnh, huyện, xã. Song song với đó, hiện Quảng Ninh đã sử dụng chứng thư số trong giải quyết công việc và luân chuyển tài liệu giữa các đơn vị. Đến nay, trên 90% văn bản hành chính trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị được thực hiện qua môi trường mạng, trong đó trên 95% văn bản có sử dụng chữ ký số và đánh giá mức độ hài lòng chung của công dân về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công qua kênh khảo sát đạt trên 98% người dân và doanh nghiệp có ý kiến hài lòng.

Sau khi trao đổi, thảo luận và chia sẻ về tình hình chung của Tỉnh Quảng Ninh, các học viên đã tham quan thực tế công tác phát triển dịch vụ văn hóa, du lịch tại Vịnh Hạ Long.

Chuyến học tập thực tế tại Quảng Ninh đã giúp các học viên nắm rõ thực tế quản lý văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch tại địa phương để có thể vận dụng các bài học và kinh nghiệm từ các giảng viên vào thực tế hoạt động công tác sau khóa học./.

Trung tâm TT,TV

Bài viết liên quan

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Chiều ngày 02/6, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương DN1 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội.

Sáng ngày 25/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương năm 2023 tại Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Lớp được Thực hiện quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2023.

Xem thêm

Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Chiều ngày 16/5, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương A9, L4; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương L4, H7 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Lễ khai giảng các lớp bồi dưỡng bồi dưỡng tháng 5 năm 2023.

Chiều ngày 12/5, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương V21; lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương TK15 theo hình thức trực tuyến.

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Hà Nội

Thực hiện quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Sáng ngày 10/5/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại Hà Nội cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm