Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng

20/04/2022 | 15:11

Chiều nay (16/4), tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã điều hành phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (PCBLGĐ).

Toàn cảnh phiên thảo luận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội dự phiên thảo luận. Về phía Bộ VHTTDL có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy.

Cần thiết phải sửa đổi Luật

Mở đầu phiên thảo luận, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật PCBLGĐ (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng - Ảnh 2. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật PCBLGĐ (sửa đổi).

Bộ trưởng cho biết, sau gần 15 năm thực hiện, Luật PCBLGĐ đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần bảo vệ người bị BLGĐ, xử lý các hành vi BLGĐ, vi phạm pháp luật trong PCBLGĐ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, BLGĐ vẫn còn là một vấn đề nhức nhối, nan giải ở Việt Nam. Nhiều vụ việc có mức độ gây hại nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, tinh vi, khó lường và khó xử lý bằng các quy định pháp luật hiện hành. Tình trạng BLGĐ còn khá phổ biến.

Vấn nạn BLGĐ có xu hướng trầm trọng, đa dạng, phức tạp hơn đã và đang để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều gia đình, gây ra những thiệt hại to lớn cho toàn xã hội. Nếu không được giải quyết kịp thời, BLGĐ sẽ đe dọa đến sự phát triển bền vững của gia đình, làm xói mòn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, làm suy yếu động lực phát triển và là rào cản đối với tiến trình phát triển bền vững của đất nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc sửa đổi Luật PCBLGĐ hiện hành nhằm hoàn thiện thể chế về công tác PCBLGĐ theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền con người; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội cũng như vai trò của gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong tình hình mới.

Về điểm mới so với bộ Luật hiện hành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự thảo Luật PCBLGĐ (sửa đổi) tập trung vào cụ thể hóa 3 chính sách: Các biện pháp phòng ngừa BLGĐ, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ người bị BLGĐ; Cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác PCBLGĐ; Khuyến khích xã hội hóa công tác PCBLGĐ.

Dự thảo Luật PCBLGĐ (sửa đổi) gồm 6 chương, 62 điều, tăng 16 điều so với Luật hiện hành.

Đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án PCBLGĐ (sửa đổi), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, Thường trực Ủy ban Xã hội tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật.

Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng - Ảnh 3.Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra dự án PCBLGĐ (sửa đổi

“Thường trực Uỷ ban Xã hội thấy rằng, PCBLGĐ là lĩnh vực nhạy cảm, nhiều nội dung riêng tư trong mối quan hệ gia đình, được điều chỉnh bởi cả quy phạm đạo đức, tập quán, quy phạm pháp luật… việc khắc phục tình trạng bạo lực gia đình đòi hỏi phải sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ, cả về kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, pháp luật và phải mang tính toàn diện” – Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, Thường trực Ủy ban Xã hội đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo với tinh thần cầu thị đã tiếp thu rất nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình xây dựng dự án Luật. Theo đó, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến, bổ sung, hoàn thiện Hồ sơ và giải trình các nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra nêu ra, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Nhiều quy định đã được chỉnh lý, hoàn thiện

Phát biểu tại phiên thảo luận này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật PCBLGĐ vào đầu nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với vấn đề BLGĐ. Việc này cũng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng tại Văn kiện Đại hội khóa XIII của Đảng, bên cạnh với kinh tế phải coi trọng vấn đề về xã hội.

Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng - Ảnh 4.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên thảo luận.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo Luật trình lần này có nhiều quy định đã được chỉnh lý, hoàn thiện dựa trên cơ sở tổng kết từ thực tiễn. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần rà soát để “làm đậm” cả 3 nhóm chính sách, đặc biệt là nhóm chính sách khuyến khích xã hội hóa công tác PCBLG.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp khi có các vụ việc BLGĐ xảy ra. Đồng thời, rà soát để tương thích, đồng bộ giữa luật này và các luật khác như: Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Trẻ em…

“Dự án Luật PCBLGĐ (sửa đổi) trình lần này có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tác động, tính khả thi để khi bộ Luật ra đời sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong vấn đề PCBLGĐ” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tiếp cận nhiều vấn đề mới

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, dự án Luật PCBLGĐ (sửa đổi) trình lần này đã tiếp cận nhiều vấn đề mới.

Chủ tịch Quốc hội: Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) có sự chuẩn bị tốt và đúng hướng - Ảnh 5.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên thảo luận.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết xây dựng dự án Luật. Đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ từng vấn đề, nội dung nào hạn chế thuộc về quy định của luật hay do tổ chức thực hiện để có hướng sửa đổi trúng, đầy đủ” – Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, phạm vi sửa đổi Luật phải bao quát vấn đề PCBLGĐ trong tình hình mới; Khắc phục được những hạn chế vướng mắc của các quy định pháp luật hiện hành; Bảo đảm việc sửa đổi Luật lần này góp phần tốt hơn việc gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Việc sửa đổi phải đảm bảo tính khả thi của các quy định, kịp thời bảo vệ người bị BLGĐ và người tham gia PCBLGĐ; Thúc đẩy xã hội hóa để tăng cường sự đóng góp và tham gia, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức cá nhân trong PCBLGĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giao Ủy ban xã hội của Quốc hội chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, thấu đáo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên thảo luận này. Đồng thời, tiếp tục tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến rộng rãi góp ý vào dự án luật. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn văn hóa xã hội cần tổ chức phản biện dự án Luật để có thêm nhiều ý kiến của tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể.

Chính phủ, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để đảm bảo chất lượng trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3.

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ đồng tình, đánh giá cao đối với dự án Luật PCBLGĐ (sửa đổi) trình lần này. Trước khi chủ tọa kết luận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã phát biểu tiếp thu các ý kiến cũng như giải trình một số vấn đề các đại biểu quan tâm./.

 

Theo bvhttdl.gov.vn

https://bvhttdl.gov.vn/chu-tich-quoc-hoi-du-an-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-sua-doi-co-su-chuan-bi-tot-va-dung-huong-20220416173617259.htm

Bài viết liên quan

Mỗi gia đình trẻ tiêu biểu hãy là những sứ giả lan tỏa các giá trị tốt đẹp

“Mỗi gia đình Việt Nam, nhất là những gia đình trẻ tiêu biểu hôm nay là những sứ giả lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, của truyền thống văn hóa dân tộc đến toàn xã hội”.

Xem thêm

“Rào chắn” bảo vệ trẻ trên không gian mạng

Với trẻ em, Internet là một kênh cung cấp kiến thức, giải trí quan trọng trước guồng quay 4.0 của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, không gian này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro đối với trẻ như: Tiếp cận thông tin giả, độc hại, nghiện mạng xã hội… Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” để nhiều đối tượng lợi dụng tuyên truyền các nội dung xấu độc, ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ và có thể dẫn đến tình trạng các em bị dụ dỗ và xâm hại.

Xem thêm

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Xây dựng trên cơ sở tiếp cận quyền con người

Tại cuộc họp chuyên gia lấy ý kiến cho dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức vừa diễn ra, nhiều ý kiến nhận định: Luật sửa đổi đã được xây dựng dựa trên cách tiếp cận quyền con người, có đúc kết những bài học kinh nghiệm và mô hình tốt của các nước…

Xem thêm

Nghiên cứu, rà soát, bổ sung vào dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) các loại hành vi bạo lực gia đình, tránh bỏ sót hành vi vi phạm

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề về pháp luật tháng 8/2022.

Xem thêm

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc

Đó là một trong những chủ đề, khẩu hiệu truyền thông về công tác gia đình được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện hiệu quả thời gian qua gắn với ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, tháng 6 “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”, đặc biệt là ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm. Nhờ đó không những các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội dần được đầy lùi mà các giá trị văn hóa tốt đẹp của 20 dân tộc trong tỉnh ngày càng được quan tâm bảo tồn phát huy. 

Xem thêm