Chương trình sơ cấp lý luận chính trị (tài liệu học tập)

17/09/2015 | 13:10

 Hiện nay tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đang thực hiện 5 loại chương trình (với 20 chương trình) đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và hướng dẫn thực hiện; nội dung chương trình từng bước được đổi mới và […]

Đọc thêm
Tiếp cận văn hóa Hmông. Tác giả: Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ

17/09/2015 | 13:09

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc H mông đã sát cánh đoàn kết cùng với các dân tộc trong cả nước, anh dũng đấu tranh chống phong kiến, thực dân, đế quốc và các thế lực phản động, bảo vệ và dựng xây phát triển đất nước với tinh thần bất khuất, quật […]

Đọc thêm
Đặc khảo văn hóa người ở Nam Bộ

17/09/2015 | 13:07

  Trong quá trình sinh sống cộng cư giữa các dân tộc, người Hoa và văn hóa người Hoa được bảo tồn, phát triển và hoà nhập với văn hóa các dân tộc ở Nam Bộ đã đóng góp vào sự phát triển văn hóa ở vùng đất mới, tạo nên những nét đặc trưng văn […]

Đọc thêm
Làm Việc, Làm Người, Làm Quản Lí – Thương Mưu Tử

16/09/2015 | 13:16

  Giới thiệu nội dung sách  “Thiên thời – địa lợi – nhân hòa” vốn được coi là ba yếu tố quyết định thành bại trong cuộc đời một con người. Những người đi làm rồi thì càng hiểu được sâu sắc tính quan trọng của yếu tố “nhân hòa”. Giới kinh doanh hay công nhân viên […]

Đọc thêm
Văn Kiện Đảng Toàn Tập

16/09/2015 | 13:15

  Tập hợp những văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn 1936 – 1939, gồm 52 tài liệu phần văn kiện chính và 7 tài liệu phần phụ lục.  So với lần xuất bản trước đây (năm 1977) của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương, lần xuất bản này […]

Đọc thêm
Xách ba lô lên và đi

16/09/2015 | 13:15

  Tập 1: Châu Á Là Nhà. Đừng Khóc! 1. Đi bừa đi Mọi người hay hỏi tôi quyết định đi "vòng quanh thế giới" như thế nào. Tôi chẳng quyết định. Khi bắt đầu đi, tôi mới chỉ là một con bé 19 tuổi không một xu dính túi, nói đi "vòng quanh thế […]

Đọc thêm
Việt Nam Văn Hoá Sử Cương – Đào Duy Anh

11/09/2015 | 13:18

 Việt Nam Văn Hoá Sử Cương in từ 1938 tại Quan Hải tùng thư của cụ Đào Duy Anh , nay được tái bản lại không chỉ vì lòng ngưỡng mộ một tên tuổi lớn trong nền văn hoá và sử học nước nhà, mà còn vì trong sự nghiệp giữ gìn và phát triển […]

Đọc thêm
Kỹ Năng Cho Người Làm Báo – Nhiều tác giả

11/09/2015 | 13:18

 Bộ sách “Sổ tay phóng viên” được biên soạn cô đọng về mặt lý thuyết, mở rộng và cập nhật đối với các phương tiện, công nghệ thông tin hiện đại, đặc biệt chú trọng về mặt kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, với nhiều dẫn chứng sinh động và thú vị trong công […]

Đọc thêm
Luật Sở Hữu Trí Tuệ – Nguyễn Mạnh Bách

11/09/2015 | 13:17

 Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp thường được gọi chung là quyền sở hữu trí tuệ, quyền này có các đặc tính khác với quyền sở hữu các tài sản khác. Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng, quyền hưởng dụng và quyền định đoạt đối với một tài sản; các […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866