Hồ sơ đăng ký học lớp Trung cấp Lý luận chính trị-hành chính

21/01/2019 | 4:40

Hồ sơ đăng ký học lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính: – Đơn xin đi học. – Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị. – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, đơn vị (theo mẫu 2C-BNV/2008). – Bằng tốt nghiệp (photo, công chứng). – Giấy khám […]

Đọc thêm
THÔNG BÁO: Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2014

01/04/2014 | 9:07

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ   VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Số: 78/TB-CBQL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014     […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866