Hoàn thiện quy hoạch tạo điều kiện cho phát triển văn hóa đô thị Hà Nội

25/08/2014 | 1:39

Các nhu cầu văn hóa của người dân đều phải được đáp ứng thông qua các hệ thống thông tin đại chúng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao quần chúng. Những hoạt động và phong trào này được thực hiện bởi hệ thống […]

Đọc thêm
Sự biến đổi của Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, trăn trở nỗi lo

12/08/2014 | 1:41

Không giống như một số di sản phi vật thể khác, Cồng chiêng Tây Nguyên được công nhận do sự kết hợp của không gian và nghệ thuật. Chính vì vậy, việc bảo tồn di sản này cần quan tâm đến cả 2 yếu tố nêu trên. Tuy nhiên sự biến đổi của Không gian […]

Đọc thêm
Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới và mấy vấn đề đặt ra

11/08/2014 | 1:44

Ban Biên tập: Từ ngày 19/11/2013, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Ủy ban Di sản thế giới (nhiệm kỳ 2013 – 2017). Đây là sự kiện quan trọng về ngoại giao của Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam trong việc thực thi Công ước […]

Đọc thêm
ĐÀO TẠO TÙY VIÊN VĂN HÓA – NHIỆM VỤ MỚI VÀ QUAN TRỌNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

06/05/2014 | 2:00

Ngày 28 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 2328/QĐ-BVHTTDL phê duyệt “Đề án Triển khai tùy viên văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 – 2020”. Đây là nhiệm vụ quan trọng được giao cho Vụ Tổ chức cán […]

Đọc thêm
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VỚI DANH HIỆU “TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” TIÊU BIỂU 5 NĂM LIÊN TỤC

06/05/2014 | 1:58

Năm 2013 là năm đánh dấu sự thay đổi quan trọng đối với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch. Theo Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ, Trường được đổi tên từ Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch thành Trường Cán bộ […]

Đọc thêm
KẾT QUẢ SAU 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

06/05/2014 | 1:56

Ngày 7 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng […]

Đọc thêm
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2014

06/05/2014 | 1:53

TT Tên lớp Địa điểm Thời gian khai giảng I Lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 1 Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch Tháng 3 2 Lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính khóa […]

Đọc thêm
Chuẩn mực giá trị – nền tảng văn hóa gia đình Việt Nam

25/02/2014 | 2:05

Văn hóa gia đình đang đối mặt với những thách thức và nguy cơ không hề nhỏ. Hiện tượng tiếp thu cái tốt chậm, hấp thu cái xấu nhanh, a dua đám đông phát triển với những hệ lụy của nó nhất là trong giới trẻ đang là nỗi ám ảnh với gia đình và […]

Đọc thêm
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

02/02/2013 | 2:07

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SAU HAI NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 – CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nhân kỷ niệm 65 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  TS. LÊ ANH THƠ   Cách đây […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866