Âm vang lời kêu gọi thi đua ái quốc

12/06/2018 | 6:58

Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để thực hiện […]

Đọc thêm
Công ước 2005 – Động lực thúc đẩy sáng tạo và phát triển văn hóa

06/06/2018 | 8:23

(Cinet)- Từ khi chính thức có hiệu lực, Công ước 2005 trở thành cảm hứng và cơ sở pháp lý để ban hành quy định pháp luật, chính sách nhằm bảo vệ và phát huy sự Đa dạng trong biểu thị văn hóa.  Nội dung chính Công ước 2005 Trong những thập niên đầu của […]

Đọc thêm
Tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc Việt

06/02/2018 | 8:12

Với mục tiêu tìm kiếm tài năng trẻ cho nghệ thuật xiếc, Cuộc thi Tài năng diễn viên xiếc toàn quốc 2018 đang được Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức.  Tài năng trẻ của […]

Đọc thêm
Xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

10/05/2016 | 8:32

(Bqp.vn) – Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước. Đảng ta khẳng định văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khăng khít của toàn bộ sự nghiệp cách mạng, […]

Đọc thêm
Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội

16/09/2015 | 8:35

Cách đây hơn 70 năm (năm 1943), Đề cương về văn hóa Việt Nam – một văn kiện quan trọng của Đảng, do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, đã sớm khẳng định quan điểm của Đảng ta coi văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị và văn hóa; […]

Đọc thêm
Bàn về khái niệm đời sống văn hóa và môi trường văn hóa

12/06/2015 | 2:16

Tóm tắt: Qua phân tích các văn bản định hướng của Đảng và ý kiến của một số nhà nghiên cứu, bài viết đưa ra thời điểm xuất hiện và quan niệm về các cụm từ đời sống văn hóa, môi trường văn hóa. Nội hàm môi trường văn hoá rộng hơn đời sống văn hoá. […]

Đọc thêm
Chân lý và sáng tạo trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vẫn khẳng định và tỏa sáng

12/06/2015 | 2:13

Trong lịch sử đôi khi có những trường hợp, những phát hiện hoặc quan điểm cách mạng thật sự có tính khoa học, mới mẻ, sáng tạo, nhưng lúc mới xuất hiện, chưa được thừa nhận ngay, thậm chí còn bị quy kết là sai. Những đúng đắn, sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị […]

Đọc thêm
Đầu xuân bàn thêm về lễ hội

12/06/2015 | 2:12

Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hoá cộng đồng khá đa dạng mà hầu như cộng đồng dân tộc nào cũng có. Không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới lễ hội vẫn thường xuyên được tổ chức và có tầm ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống […]

Đọc thêm
Bàn thêm về vai trò của giáo dục gia đình trong việc xây dựng nhân cách người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước

12/06/2015 | 2:10

Ngày 9 tháng 6 năm 2014, Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được ban hành. Nghị quyết của Đảng nhấn mạnh: xây dựng nhân cách người Việt […]

Đọc thêm
Về “nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa” theo tinh thân Nghị quyết số 33/NQ-TW,Hội nghị Trung ương 9, BCHTW Đảng Khóa XI

01/06/2015 | 8:37

Hội thảo khoa học quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQTW“ Ngày 9/6/2014,  Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển […]

Đọc thêm
Không gian nhà Việt Nam: Nơi lưu dấu thời gian

08/05/2015 | 8:41

Nằm giữa con đường nối hai di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn – Hội An, cách Đà Nẵng 25 km về phía Nam, Không gian nhà Việt Nam (xã Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam) mang nét cổ kính độc đáo… Được khởi công xây dựng từ tháng tư năm 2004 và hoàn […]

Đọc thêm
Nhớ thời khắc lịch sử ngày đoàn tụ, thống nhất đất nước

06/04/2015 | 8:43

Đã 40 năm nay, tôi cứ nghĩ, sao số phận mình may mắn đến thế. Ngày đầu tiến vào giải phóng thành phố Sài Gòn 30-4 lại là ngày được biết tới một ngôi trường của thành phố, được sống lại với một thời cắp sách đến trường sau gần bốn năm trải qua bom […]

Đọc thêm
Nhìn lại Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014

06/03/2015 | 8:45

Trong năm 2014, Phong trào TDĐKXDĐSVH trong cả nước đã có những hoạt động tích cực với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Phong trào đã tập hợp được nhiều yếu tố cần thiết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua cách ứng xử văn hóa hàng ngày của người dân […]

Đọc thêm
Những thách thức trong việc ứng dụng thư viện số tại Việt Nam

16/01/2015 | 8:46

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tạo ra hàng loạt các sản phẩm công nghệ hiện đại và có tính ứng dụng cao. Các loại hình sản phẩm này đã tác động và làm biến đổi về chất các loại hình thư viện truyền thống. Từ đó dần […]

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866