Tiếp cận một số phương thức phát triển du lịch thời kỳ đại dịch Covid-19

13/07/2021 | 16:37

Trước sự xuất hiện các biến thể mới đang ngày càng gia tăng khiến cho giới khoa học và các nước phải có sự thay đổi trong nhận thức cũng như cách tiếp cận và ứng phó với dịch bệnh: chuyển từ thích nghi với trạng thái “bình thường mới” dần sang “sống chung với đại dịch” và coi Covid-19 như một căn bệnh thông thường.

Đọc thêm
Xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa hiện nay

05/07/2021 | 10:59

Tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa là những vấn đề cốt lõi quan trọng nhằm xây dựng nhân cách con người, hình thành nên chuẩn mực lối sống, nếp sống; là yếu tố nền tảng để xây dựng xã hội tốt đẹp nhân văn và môi trường văn hóa lành mạnh. Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nội dung xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa là nhiệm vụ hết sức to lớn và quan trọng trong đường lối chiến lược và trong đời sống thực tiễn cả trước mắt và lâu dài. Nhiệm vụ này đặt ra trách nhiệm nặng nề cho cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đọc thêm
Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030: Những vấn đề trọng tâm, đột phá

18/06/2021 | 14:26

Chính phủ số sẽ được hình thành vào năm 2025. Chuyển đổi từ Chính phủ điện tử CPĐT thành Chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản.

Đọc thêm
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan – Thực trạng và giải pháp

17/05/2021 | 3:50

Thông tin tuyên truyền cổ động là một lĩnh vực hoạt động giữ vị trí hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thông tin tuyên truyền cổ động có tác động trực tiếp tới tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống, của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ở địa bàn cơ sở.

Đọc thêm
“Du lịch chậm”: Một trong những xu hướng nổi bật giữa đại dịch

15/02/2021 | 3:06

Xu hướng “du lịch chậm” và du lịch cộng đồng, hướng tới những trải nghiệm chân thực, trách nhiệm và bền vững đang nổi lên khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Đây là nhận định của các chuyên gia du lịch của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trong báo cáo tháng 1 năm 2021.

Đọc thêm
Kết nối di sản văn hóa phi vật thể với du lịch

19/01/2021 | 3:08

Việt Nam tự hào là quốc gia có 12 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và hàng nghìn di sản trong cộng đồng. Tuy nhiên, việc kết nối các di sản phi vật thể với ngành du lịch lại đang xảy ra những xung đột.

Đọc thêm
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

30/04/2020 | 1:49

Đó là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Và nội dung này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu triển khai một cách đồng bộ, toàn diện trong thời gian qua góp phần hình thành nên một diện mạo mới cho Lai Châu hôm nay.

Đọc thêm
Sức hút của bản sắc văn hóa và di sản thiên nhiên đối với phát triển du lịch và kinh tế bền vững

30/03/2020 | 2:05

Những năm qua ở nước ta, sau khi trở thành di sản thế giới các di sản đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, trong nước và quốc tế đối với công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản. Các di sản này đều đuợc triển khai lập dự án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị. Trong các dự án đó, phần phát huy giá trị được coi trọng không kém phần bảo tồn.

Đọc thêm
Phát huy vai trò chủ đạo của giáo dục gia đình

20/03/2020 | 2:10

Giáo dục có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách con người, với ba trụ cột là giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội. Trong đó giáo dục gia đình được coi là chủ đạo, bởi Gia đình là tổ ấm, nơi tràn đầy tình yêu thương ruột thịt, nơi đáp ứng nhu cầu riêng tư, thực hiện chức năng phát triển nòi giống, vừa là trường học đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách con người.

Đọc thêm
Ngày xuân nói chuyện lễ hội

28/02/2020 | 2:13

Một Mùa Xuân nữa lại về dải đất hình chữ S thân yêu của chúng ta – Xuân Canh Tý 2020. Cùng với tiết Xuân của thiên nhiên, đất trời, vũ trụ là Xuân của lòng người, của cộng đồng 54 tộc người trên khắp mọi miền đất nước.

Đọc thêm
Yoga và tăng cường sức khỏe

11/02/2020 | 2:32

Ngày 27 tháng 3 năm 1946. Bác Hồ đã ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục đăng trên báo Cứu Quốc. Người viết: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”. Bác khuyên đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục và coi đó là bổn phận của mỗi người dân yêu nước và tự Bác làm gương ngày nào cũng tập.

Đọc thêm
Nhiều di sản thế giới của Việt Nam trở thành điểm tham quan, nghiên cứu không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước

30/01/2020 | 3:11

Năm 2019 cũng là chặng đường 60 năm của Cục Di sản văn hóa – Bộ VHTTDL trong hành trình văn hóa dân tộc. Để nhìn lại những kết quả cũng như dấu ấn quan trọng đã đạt được, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Lê Thị Thu Hiền – Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

Đọc thêm
Xã hội hóa hoạt động thư viện trong Luật Thư viện

10/12/2019 | 3:14

Xã hội hóa là một xu hướng và nguyên tắc quan trọng để phát triển văn hóa, giáo dục nói chung và thư viện nói riêng. Luật Thư viện đã cụ thể hóa các chính sách xã hội hóa của Nhà nước nhằm huy động được nhiều nguồn lực cho hoạt động thư viện, để cùng lan tỏa tri thức, chung tay phát triển văn hóa đọc.

Đọc thêm
Rất dễ vi phạm pháp luật, xâm phạm bản quyền trong thời đại 4.0 hiện nay

29/11/2019 | 3:19

Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì vấn đề chống xâm phạm bản quyền – Bảo hộ quyền tác giả trên Internet ngày càng trở thành bài toán nan giải với cơ quan quản lý. Với các thiết bị công nghệ ngày càng hiện đại, bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành đối tượng xâm phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866