Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2021 – lớp B

05/05/2022 | 16:07

Chiều ngày 05/05/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2021 – lớp B theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên TK11, GDLV1, Chuyên viên chính DNVN1

07/04/2022 | 15:58

Ngày 7/04/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên TK11, GDLV1 và Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính DNVN1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên – lớp V9

02/04/2022 | 9:23

Tối ngày 1/4/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước năm 2022

25/03/2022 | 15:06

Ngày 24/03/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên DNVN2, và Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng DNVN1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng năm 2022

12/03/2022 | 15:19

Sáng ngày 11/03/2022, Trường Cán bộ quản lý  văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng năm 2022 tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng A5 năm 2022

10/03/2022 | 14:32

Chiều ngày 09/03/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng  lãnh đạo, quản lý cấp phòng A5 năm 2022 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên: ĐD11, PN14 và V7

30/12/2021 | 15:04

Ngày 29/12/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng các Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên ĐD11, PN14 và V7 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021

10/12/2021 | 15:21

Ngày 10/12/2021, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 cho đội ngũ học viên là cán bộ, viên chức đến từ các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Đọc thêm
Lễ bế giảng 02 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

08/12/2021 | 9:38

Chiều ngày 07/12/2020, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 cho 02 lớp theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa XVII năm 2020

26/11/2021 | 16:19

Sáng ngày 26/11/2021, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa XVII năm 2020.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2021

25/11/2021 | 14:53

Ngày 24/11/2021, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2021.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2021

22/11/2021 | 15:13

Sáng ngày 22/11/2021, tại tỉnh Lạng Sơn, Trường Cán bộ quản lý văn hoá, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức trọng thể lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế năm 2021.

Đọc thêm
Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – khóa XVIII, năm 2021

15/11/2021 | 11:14

Sáng ngày 15/11/2021, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – Khóa XVIII, năm 2021 đảm bảo đúng quy trình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 tại Hà Nội

12/11/2021 | 11:06

Sáng ngày 12/11/2020, tại Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021 cho đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866