Khai giảng các lớp bồi dưỡng tháng 8 năm 2023

26/08/2023 | 15:10

Chiều ngày 25/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp LV4, DN7; lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – Lớp LV2; Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – Lớp DN5 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng lớp BD đối với ngạch Chuyên viên và tương đương, lớp BD đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương

23/08/2023 | 9:21

Chiều ngày 22/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp NS1, lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch Chuyên viên chính và tương đương – Lớp NS1 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 8 năm 2023

18/08/2023 | 14:27

Chiều ngày 17/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng tháng 8 năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương,lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

17/08/2023 | 15:08

Chiều ngày 16/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – lớp LTK3, lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – lớp VN2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Chương trình học tập thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023

12/08/2023 | 14:21

Trong 2 ngày, mùng 10-11/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức chương trình học tập thực tế tại Tuyên Quang cho học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa XX năm 2023.

Đọc thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật tại Đà Lạt

08/08/2023 | 16:21

Chiều 8/8, Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thuộc Bộ VHTTDL phối hợp với Sở VHTTDL Lâm Đồng khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức về đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử đối với viên chức hoạt động nghệ thuật tại thành phố Đà Lạt.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2023

03/08/2023 | 15:01

Chiều ngày 03/8/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – DN5, DN6; lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – DN3; lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – DN4 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Thể dục Thể thao năm 2023

31/07/2023 | 11:17

Qua thời gian nghiên cứu, trao đổi, học tập, ngày 30/7/2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Thể dục Thể thao năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Đọc thêm
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

29/07/2023 | 11:12

Ngày 29/7, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương – Lớp LV3, VN2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Khai giảng các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp năm 2023

27/07/2023 | 11:13

Chiều ngày 27/7/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lễ Khai giảng các lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2023 tại Đà Nẵng, lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương – L4, lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương – NS1, H8 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh

25/07/2023 | 8:28

Ngày 25/7/2023, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh

Đọc thêm
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thể dục, thể thao

24/07/2023 | 8:26

Thực hiện Quyết định số 884/QĐ-BVHTTDL ngày 7/4/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thể dục, thể thao.

Đọc thêm
Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

18/07/2023 | 8:47

Ngày 16/7, Trường Cán bô quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương LV2 theo hình thức trực tuyến.

Đọc thêm
Lễ Bế mạc lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

17/07/2023 | 8:18

Ngày 16/7/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục, Thể thao tổ chức Lễ Bế mạc lớp tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn tập luyện môn yoga năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866