DU XUÂN KON TUM

14/01/2020 | 2:36

Cơn mưa cuối mùa đã dứt. Nắng bừng lên trong cái gió xôn xao, vàng rực những đường hoa dã quỳ. Từ núi rừng mênh mang đến phố thị tấp nập, trỗi dậy một sức sống tràn trề, nôn nao hồn khách lãng du, như giục giã họ tìm đến những vùng đất lạ để khám phá những lễ hội văn hóa, những cảnh quan thiên nhiên, những công trình kiến trúc, những di tích nổi tiếng… Kon Tum là một vùng đất như thế của Tây Nguyên hoang sơ, phóng khoáng và huyền bí!

Đọc thêm
XUÂN VỀ TRÊN NHỮNG BẢN VĂN HÓA NƠI BIÊN GIỚI

03/01/2020 | 2:39

Nếu ai đã từng đến với những bản văn hóa nơi ven trời Tây Bắc (Lai Châu) mỗi khi xuân về, thì chắc hẳn không thể nào quên được những dư vị đặc trưng riêng biệt của đất và người nơi đây với những món ẩm thực truyền thống, những ly rượu thơm nồng, bài hát điệu múa… như muốn níu chân du khách.

Đọc thêm
ĐỊNH HƯỚNG VỀ BẢO TỔN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CÁC DÂN TỘC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020

07/10/2019 | 2:47

Văn hóa Việt Nam trên một bình diện nhất định cơ bản là văn hóa làng xã- văn hóa nông thôn. Vấn đề văn hóa làng xã người Kinh vùng đồng bằng và các Dân tộc thiểu số khu vực trung du, miền núi…được tiếp cận trên nhiều góc độ

Đọc thêm
xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số

10/07/2019 | 5:37

Nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới là thuật ngữ chúng ta được nghe nhiều trong những năm gần đây, từ khi có Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ khi có Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Đọc thêm
Văn hóa ứng xử trong lễ hội

01/07/2019 | 5:45

Lễ hội là một sinh hoạt văn hóa đặc biệt, một bộ phận hữu cơ của giá trị văn hóa phi vật thể trong đời sống của các tộc người và quốc gia. Tổ chức và quản lý lễ hội (QLLH) là một thực trạng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đối với ngành Văn hóa thể thao và du lịch, chính quyền các cấp trên nhiều bình diện, trong đó có vấn đề “Văn hóa ứng xử”.

Đọc thêm
Thực hiện văn minh lễ hội để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

19/06/2019 | 5:48

Lễ hội – cầu nối quá khứ với hiện tại, bao đời nay đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng. Nhưng gần đây, sự gia tăng cả về quy mô và số lượng, cũng như sự nảy sinh một số hiện tượng bất thường từ lễ hội đã khiến việc quản lý văn hóa tại lễ hội trở thành một vấn đề hết sức nhạy cảm.

Đọc thêm
Lai Châu với thành tựu xây dựng nếp sống mới, con người mới

05/06/2019 | 5:54

Văn hóa có vị trí và vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của một quốc gia. Văn hóa đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, dân chủ hóa đời sống xã hội, nâng cao tính năng động sáng tạo, tự chủ và tính tích cực xã hội của con người, hình thành các nhân tố mới, giá trị mới của con người Việt Nam. Tỉnh Lai Châu với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp thực tiễn địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã góp phần tỏa sáng nếp sống mới, con người mới trong quá trình hội nhập phát triển.

Đọc thêm
Chuẩn mực giá trị – nền tảng văn hóa gia đình Việt Nam

19/04/2019 | 6:26

Văn hóa gia đình đang đối mặt với những thách thức và nguy cơ không hề nhỏ. Hiện tượng tiếp thu cái tốt chậm, hấp thu cái xấu nhanh, a dua đám đông phát triển với những hệ lụy của nó nhất là trong giới trẻ đang là nỗi ám ảnh với gia đình và xã hội. Việc xây dựng các chuẩn mực mới về văn hóa gia đình cũng chính vì thế mà trở nên vô cùng cần thiết.

Đọc thêm
Gìn giữ nét đẹp trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

09/04/2019 | 6:02

Từ bao đời nay, trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, Vua Hùng là vị Tổ tiên chung của cả dân tộc, đã có công dựng nên quốc gia Văn Lang – Nhà nước đầu tiên, sơ khai của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, để tỏ lòng tôn kính và biết ơn công lao của Người, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã ra đời và có một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh và tình cảm của các thế hệ con dân Việt Nam.

Đọc thêm
Khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh trong công tác phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn

24/01/2019 | 11:57

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các Bộ, Ban, ngành trung ương, sự phối hợp của các tỉnh bạn, các tỉnh vùng Tây Bắc. Với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã có những bước phát triển về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được củng cố, Lạng Sơn trở thành một trung tâm giao lưu thương mại, du lịch, dịch vụ sôi động của khu vực; thu hút ngày càng đông khách du lịch từ Trung Quốc, các nước Asean và Đông Âu.

Đọc thêm
Contact Me on Zalo
0355 389 866