Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức văn hóa – xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

26/04/2014 | 7:54

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-CBQL  ngày 18/4/2014 của Hiệu trưởng, từ ngày 20-27/4/2014, Nhà trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thuộc trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên

Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-CBQL  ngày 18/4/2014 của Hiệu trưởng, từ ngày 20-27/4/2014, Nhà trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu – Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thuộc trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ, công chức văn hóa – xã hội năm 2014 tại tỉnh Thái Nguyên, cho 51 sinh viên Trường Đại học Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Hoàng Tuyết Nga, PHT Nhà trường, phát biểu tại lễ Khai giảng

Trong chương trình lớp học, các học viên sẽ được tiếp cận những chuyên đề tổng quan về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; các kỹ năng tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch đáp ứng yêu cầu sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Với nội dung chương trình học tập được lựa chọn gắn liền với thực tiễn nhiệm vụ tại cơ sở, lớp học đã cung cấp những thông tin khoa học mang tính thời sự, giúp cho các học viên nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động cụ thể về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại cơ sở; giúp cho mỗi học viên xác định rõ hơn vai trò, nhiệm vụ, chức trách và tầm quan trọng của người cán bộ, công chức văn hóa – xã hội xã trên địa bàn Tỉnh.

Thanh Thủy

 

Bài viết liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 02/8/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm