Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 2019 – 2020

19/11/2020 | 8:39

Sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Căn cứ quyết định số: 3312/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên, do TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phạm Quế Anh trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện và những kết quả nghiên cứu chính của đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”.

TS. Phạm Quế Anh – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương. Nội dung đề tài đã chỉ rõ mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở. Kế thừa những nội dung nghiên cứu lý luận của đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2019, đề tài đi sâu phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – xã hội tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, từ đó đưa ra phương hướng và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ thuộc khu vực này như: Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở gắn với vùng biên giới; Nhóm giải pháp về chế độ chính sách, đãi ngộ đối với cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Nhóm giải pháp về tạo nguồn, quy hoạch, tuyển dụng và bố trí cán bộ.

Phản biện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng của các thành viên nhóm nghiên cứu, đồng thời ghi nhận tính thực tiễn và khả thi của các giải pháp mà nhóm đưa ra có thể áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, nhóm nghiên cứu cũng cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung để đề tài mang giá trị khoa học và có thể ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Kết luận ý kiến của Hội đồng, TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đồng chí đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Mai Anh

Bài viết liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ

Chiều ngày 24/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê – Giảng viên Khoa Lý luận cơ bản và Quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Nghiệm thu cấp Bộ  đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 22/11/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm

Hội nghị – Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 26/10, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL đã tham dự “Hội nghị – Hội thảo Chuyển đổi số của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Xem thêm

Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ

Chiều ngày 3/10/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài NCKHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu vực nông thôn mới” do TS. Đinh Thị Cẩm Lê, làm chủ nhiệm.

Xem thêm

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 30/9/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi Tự đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ trong xây dựng nông thôn mới” do TS. Phạm Thị Như Quỳnh làm Chủ nhiệm đề tài.

Xem thêm