Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 2019 – 2020

19/11/2020 | 8:39

Sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Căn cứ quyết định số: 3312/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên, do TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phạm Quế Anh trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện và những kết quả nghiên cứu chính của đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”.

TS. Phạm Quế Anh – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương. Nội dung đề tài đã chỉ rõ mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở. Kế thừa những nội dung nghiên cứu lý luận của đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2019, đề tài đi sâu phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – xã hội tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, từ đó đưa ra phương hướng và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ thuộc khu vực này như: Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở gắn với vùng biên giới; Nhóm giải pháp về chế độ chính sách, đãi ngộ đối với cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Nhóm giải pháp về tạo nguồn, quy hoạch, tuyển dụng và bố trí cán bộ.

Phản biện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng của các thành viên nhóm nghiên cứu, đồng thời ghi nhận tính thực tiễn và khả thi của các giải pháp mà nhóm đưa ra có thể áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, nhóm nghiên cứu cũng cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung để đề tài mang giá trị khoa học và có thể ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Kết luận ý kiến của Hội đồng, TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đồng chí đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Mai Anh

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm