Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 2019 – 2020

19/11/2020 | 8:39

Sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Căn cứ quyết định số: 3312/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, sáng ngày 19/11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” do TS. Phạm Quế Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên, do TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch, cùng các thành viên nhóm nghiên cứu, các chuyên gia và đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Phạm Quế Anh trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình thực hiện và những kết quả nghiên cứu chính của đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ”.

TS. Phạm Quế Anh – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 3 chương. Nội dung đề tài đã chỉ rõ mục tiêu nghiên cứu, cách tiếp cận, tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận, thực trạng hoạt động của đội ngũ văn hóa cơ sở. Kế thừa những nội dung nghiên cứu lý luận của đề tài cấp Bộ đã nghiệm thu năm 2019, đề tài đi sâu phân tích thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa – xã hội tại các tỉnh biên giới miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ, từ đó đưa ra phương hướng và các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ thuộc khu vực này như: Nhóm giải pháp về quản lý, tổ chức thực hiện; Nhóm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở gắn với vùng biên giới; Nhóm giải pháp về chế độ chính sách, đãi ngộ đối với cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; Nhóm giải pháp về tạo nguồn, quy hoạch, tuyển dụng và bố trí cán bộ.

Phản biện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng của các thành viên nhóm nghiên cứu, đồng thời ghi nhận tính thực tiễn và khả thi của các giải pháp mà nhóm đưa ra có thể áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được của đề tài, nhóm nghiên cứu cũng cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung để đề tài mang giá trị khoa học và có thể ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ.

Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu kết luận buổi nghiệm thu

Kết luận ý kiến của Hội đồng, TS. Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Đồng chí đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn.

Mai Anh

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 12/7/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu trên toàn quốc.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Sáng ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Chiều ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL”.

Xem thêm

Thẩm định “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội”

Sáng ngày 15/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội dành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình.

Xem thêm