Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 tại Đà Nẵng

10/10/2018 | 8:45

Sáng ngày 10/10/2018, Bộ VHTTDL đã khai mạc Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 tại Đà Nẵng.

Tham dự có đồng chí Đặng Thị Bích Liên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL; TS. Lê Yên Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội Nhân văn và Tự nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ; TS. Từ Mạnh Lương – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh đến những thành tựu đã đạt được trong công tác khoa học. Một số công trình khoa học là tài liệu tham khảo có giá trị cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và là tài liệu hữu ích phục vụ đào tạo đại học và sau đại học cho các trường, viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ tham gia vào nghiên cứu khoa học ngày càng nhiều. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc đào tạo đội ngũ kế cận trong nghiên cứu khoa học của các đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế tồn tại trong nghiên cứu khoa học như: tính ứng dụng vào thực tiễn của nhiều đề tài còn hạn chế; kết quả nghiên cứu đa phần mới chỉ dừng lại ở việc là tài liệu tham khảo, in sách, giáo trình giảng dạy hoặc có chăng mới chỉ ứng dụng trong phạm vi nhỏ hẹp của đơn vị chủ trì. Các công trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn có thể lập dự án sản xuất thử nghiệm với sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước nhưng chưa có đơn vị nào mạnh dạn thực hiện… Qua đó, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại các đơn vị; khuyến khích gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn cần giải quyết một hoặc nhiều vấn đề cụ thể, tại địa chỉ nhất định. Khuyến khích các nghiên cứu mang tính liên ngành trong Bộ đặc biệt là những lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau như: giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch, giữa du lịch và thể thao…

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo – Tập huấn, các đại biểu tập trung thảo luận những nội dung liên quan đến các  nhiệm vụ trọng tâm trong công tác từ nay đến năm 2021. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung hướng nghiên cứu góp phần thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng chế độ chính sách, hoạt động sự nghiệp của ngành và công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch…

Hội thảo – Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ mùng 10 đến 13/10/.

Mạnh Hùng

Bài viết liên quan

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều 12/7/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo hình thức trực tuyến kết nối các điểm cầu trên toàn quốc.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về Công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 21/6 đến ngày 23/6/2023, tại tỉnh Ninh Bình, Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 đã được tổ chức thành công.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

Sáng ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng xử đối với người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn”.

Xem thêm

Tổ chức Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL

Chiều ngày 16/6/2023, Hội đồng thẩm định Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức thẩm định Chương trình “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý ngành VHTTDL”.

Xem thêm

Thẩm định “Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội”

Sáng ngày 15/6/2023, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức buổi thẩm định Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tổ chức, quản lý lễ hội dành cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị liên quan đến việc tổ chức, quản lý lễ hội lễ hội thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau một buổi làm việc nghiêm túc, kết quả thu được là 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định đồng ý thông qua Chương trình.

Xem thêm