Biểu mẫu chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2022 (2020 – 2025)

24/02/2020 | 3:25

Đảng bộ Bộ VHTTDL kính gửi các Chi bộ các biểu mẫu chuẩn bị đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020 – 2022 (2020 – 2025)

Danh sách các biểu mẫu:

Kịch bản Đại hội chi bộ

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Đảng bộ

Biên bản bầu cử

Biên bản kiểm phiếu

Báo cáo tình hình Đảng viên cấp cơ sở

Biên bản Đại hội Chi bộ

Bản kê khai cha, mẹ đẻ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi theo quy định của pháp luật đang đi học, làm việc, sinh sống ở nước ngoài

Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020

Chương trình đại hội (chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc)

Chương trình đại hội (Đảng bộ cơ sở/Đảng bộ Bộ VHTTDL)

Đề án nhân sự

Danh sách trích ngang nhân sự được đề cử tham gia cấp ủy (Ủy ban kiểm tra) nhiệm kỳ 2020-2022 

Đơn ứng cử – Phiếu đề cử

Nghị quyết Đại hội (Đại hội đại biểu) Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2020-2025 (hoặc 2020-2022)

Biên bản kiểm phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy 

Sơ yếu lý lịch 

Phiếu nhận xét, đánh giá cán bộ

Phiếu bầu không có số dư

Phiếu bầu có số dư

Nhận xét tiêu chuẩn chính trị

Phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy tại các hội nghị

Phiếu giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tại các hội nghị

Kê khai tài sản, thu nhập

Phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy

Hướng dẫn nguyên tắc bầu cử trong Đảng

Phiếu xin ý kiến nhận xét về những người ứng cử, được đề cử tại đại hội

Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

Tài liệu báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Bộ duyệt trước khi đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Tổng hợp những văn bản gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để đề nghị chuẩn y và lưu trữ

Đề cương báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bài viết liên quan

Khai mạc giải thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL năm 2022

 Sáng ngày 25/8, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình đã diễn ra giải Thể thao Công đoàn Bộ VHTTDL 2022.

Xem thêm

Hội nghị tập huấn công tác Đảng Bộ VHTTDL năm 2022

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 nhằm quán triệt, phổ biến, cập nhật các văn bản mới của Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy trong toàn Đảng bộ.

Xem thêm

Hội nghị quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 16/8/2022, Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Xem thêm

Đại hội Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 11/08/2022, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025.

Xem thêm

Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 10/08/2022, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025.

Xem thêm