Bế giảng các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa X

28/03/2014 | 7:59

 Đến dự buổi lễ có: đại diện Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Nhà trường có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt cùng 109 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ VHTTDL.

     Đến dự buổi lễ có: đại diện Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Nhà trường có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt cùng 109 học viên là cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ VHTTDL.

 

Toàn cảnh buổi Lễ

     Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa X năm 2013 (21/5/2013) cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trải qua 8 tháng học tập, nghiên cứu, các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng… những tri thức đó đã được chọn lọc sát với công cuộc đổi mới hiện nay. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghiên cứu một số vấn đề thực tiễn trên các phương diện của Chính trị học, Xã hội học, Tâm lý học, Kinh tế và khoa học hành chính, qua đó, từ nhận thức lý luận trải qua thực tiễn công tác, các học viên được rèn luyện năng lực tư duy lý luận và phương pháp làm việc khoa học. Hoàn thành khóa học, có 109/120 học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp, trong đó có 57 học viên đạt loại giỏi, 52 học viên đạt loại khá, không có học viên xếp loại trung bình. 17 học viên tiêu biểu được tặng Giấy khen.

      Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trần Minh Chính – Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận những nỗ lực của các học viên, đồng thời tin tưởng các học viên khi trở về vị trí công tác sẽ phát huy và vận dụng hết khả năng những kiến thức đã học vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tuy giữa lý luận và thực tiễn còn có khoảng cách nhất định, nhưng chính bản thân các học viên sẽ là những người tổng kết lại thực tiễn để tham mưu cho cơ quan, đơn vị áp dụng và giải quyết những yêu cầu trong tình hình mới đang đặt ra.

 

TT

 

Bài viết liên quan

Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Sáng ngày 30/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính năm 2022 tại Hà Nội

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/08/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại tỉnh Quảng Trị

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, ngày 02/8/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Xem thêm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-BVHTTDL  ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL năm 2022, Ngày 20/7/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành Văn hóa, Thể Thao và Du lịch năm 2022.

Xem thêm

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/7/2022, Trường Cán bộ quản lý VHTTDL tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm