Bảo vệ cấp Bộ “Chương trình khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” của Trường Cán bộ quản lý VHTTDL

24/12/2013 | 1:16

Ngày 24/12/2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng khoa học cấp Bộ do ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu Chương trình Khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

“Chương trình Khung tiếng Anh dùng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch” là đề tài do Trung tâm Ngoại ngữ Tin học thuộc Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch đăng ký thực hiện năm 2012 và 2013 xuất phát từ thực trạng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch trong giai đoạn 1997-2012, tiến tới mô hình hóa và quy chuẩn hóa việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của các đối tượng học viên tiếng Anh tại Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

TS.Võ Quốc Đoàn, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và cán bộ của Trung tâm đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lí luận, phương pháp luận của giáo học pháp giảng dạy ngoại ngữ áp dụng cho đối tượng học ngoại ngữ không chuyên ở độ tuổi trưởng thành trong môi trường phi tiếng Anh tự nhiên, có tính đến các nét đặc thù về công việc chuyên môn, tâm lí tuổi tác, nhu cầu và mục đích sử dụng tiếng Anh của người học.

Đồng chí   Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức, cán bộ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

Chương trình khung đào tạo tiếng Anh, có tham chiếu Khung châu Âu quy chuẩn năng lực và hành vi ngoại ngữ của người học và định hướng theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học đã bảo vệ thành công Chương trình khung đào tạo tiếng Anh tại cấp cơ sở  và đã nhận được sự đánh giá cao của các Giáo sư đầu ngành Giáo học pháp ngoại ngữ và Anh ngữ về tính hệ thống, khoa học và hợp lí của nội dung chương trình theo từng cấp độ (A-B-C), cũng như việc xác định qui trình đào tạo, tiêu chí quy chuẩn, kiểm tra đánh giá năng lực và hành vi tiếng Anh của người học.

Căn cứ vào ý kiến phản biện của các chuyên gia  và ý kiến đóng góp của các thành viên, Hội đồng khoa học cấp Bộ đã họp và thống nhất đánh giá:

– Bên cạnh việc dựa trên cơ sở lí luận giáo học pháp truyền thống và hiện đại, chương trình khung tiếng Anh của Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch mang tính ứng dụng thực tiễn, có tính đến các nét đặc thù của tiếng Anh đối với người Việt mà đặc biệt đối tượng theo học là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

– Chương trình khung tiếng Anh đáp ứng được các mục tiêu trước mắt cho sự nghiệp đào tạo tiếng Anh của Trường Cán bộ quản lí văn hóa, thể thao và du lịch.

– Đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Lan Phương

Bài viết liên quan

Tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Quảng Bình năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 14/6/2022 đến ngày 16/6/2022, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình.

Xem thêm

Tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 825/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/4/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 30/5 đến ngày 01/6/2022, tại tỉnh Kon Tum, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Xem thêm

Tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ  môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tại tỉnh Sơn La năm 2022

Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ môi trường năm 2022. Từ ngày 20/4/2022 đến ngày 22/4/2022, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức Lớp Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Xem thêm

Điều tra, khảo sát nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hoạt động khảo sát, điều tra nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Xem thêm

Công tác điều tra, khảo sát  nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 – 2023 tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng

Từ ngày 23 – 27/2/2022, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức Đoàn khảo sát, điều tra thu thập thông tin thực trạng, nhằm xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ văn hóa cơ sở trong xây dựng nông thôn mới hiện nay tại các tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, do TS. Nguyễn Quang Hùng – Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn. Đoàn khảo sát còn có ThS. Nguyễn Thanh Thủy chủ nhiệm đề tài và một số thành viên nghiên cứu.

Xem thêm