Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

21/09/2021 | 10:32

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ vừa ký báo cáo số 222/BC-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Lễ phát động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình Ảnh: T.L

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Bộ VHTTDL đã khẩn trương tổ chức các hoạt động xây dựng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Bộ tiêu chí).

Dự thảo Bộ tiêu chí được soạn thảo, gửi lấy ý kiến góp ý của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình tại 63 tỉnh, thành thông qua Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2017 và được gửi lấy ý kiến góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học tại 2 hội thảo do Bộ VHTTDL chủ trì. Trên cơ sở tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo, ngày 8.12.2017, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4843/QĐ-BVHTTDL thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”. Nội dung Bộ tiêu chí thí điểm gồm 4 nguyên tắc ứng xử chung trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ và 8 tiêu chí ứng xử cụ thể cho 4 mối quan hệ cơ bản trong gia đình, bao gồm: Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. Bộ cũng đã ban hành Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL tổ chức thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí tập trung vào các nhiệm vụ: Lựa chọn địa bàn thí điểm, Bộ đã chọn 12 tỉnh, thành đại diện cho các vùng văn hóa trên cả nước.

Theo Báo cáo về tình hình thí điểm Bộ tiêu chí từ 2019-2020 đã có 12/12 (100%) tỉnh, thành thuộc diện thí điểm của Bộ và 23 tỉnh, thành khác tiến hành tổng kết, đánh giá hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí. Qua tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành việc triển khai thực hiện đã được nhiều kết quả trên nhiều phương diện. Bộ VHTTDL thống nhất đánh giá, việc thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình thông qua những chuẩn mực đạo đức, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Công tác thông tin, tuyên truyền về Bộ tiêu chí được chú trọng, bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể, thiết thực, phù hợp với các nhóm đối tượng, độ tuổi, tâm lý, sở thích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng về công tác gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình.

Nhân dân trên địa bàn thí điểm cơ bản đã nắm rõ nội dung, ý nghĩa, mục đích của việc thực hiện các tiêu chí ứng xử trong gia đình và cam kết thực hiện, từ đó đã góp phần thay đổi ý thức, có sự điều chỉnh về hành động, cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng, gìn giữ hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội. Kết quả thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong 2 năm (2019-2020) cho thấy, hầu hết các hộ gia đình đăng ký đã thực hiện và đánh giá cần thiết thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình. Nội dung Bộ tiêu chí đúc kết ngắn gọn những giá trị tốt đẹp trong văn hóa ứng xử của gia đình Việt Nam, dễ hiểu, dễ tiếp cận, có tính khả thi khi triển khai vào thực tế, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện Bộ tiêu chí trong những năm tiếp theo. Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân của việc triển khai thực hiện thành công Bộ tiêu chí, đồng thời cũng nêu ra những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm khi thực hiện. Đồng thời cũng nêu những phương hướng thực hiện Bộ tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ VHTTDL đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình là một trong những nhiệm vụ chính của Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030. Chỉ đạo bố trí nguồn lực thực hiện công tác gia đình trong đó có bố trí kinh phí hằng năm theo phân cấp cho nhiệm vụ tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đồng thời cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương. 

Nguồn: baovanhoa.vn

http://baovanhoa.vn/gia-%C4%91inh/artmid/424/articleid/45415/bao-cao-tong-ket-tinh-hinh-thuc-hien-thi-diem-bo-tieu-chi-ung-xu-trong-gia-dinh

 

Bài viết liên quan

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 874/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem thêm

Giáo dục con trẻ từ lời hát ru

“Tôi rất thích hát ru con, ru cháu; những lời ru của bà, của mẹ, của chị, kể cả của ông, của cha như dòng sữa mát lành nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ, giúp củng cố sợi dây liên kết vững bền giữa các thế hệ. Qua lời ru, đứa trẻ cảm nhận được sự quan tâm, bao bọc, chở che, nhờ đó nó sẽ lớn lên với một tâm hồn cao đẹp, hành vi văn hóa, ứng xử nhân văn… Tôi rất buồn là hiện nay, nhiều người mẹ trẻ lại không biết ru con, nhiều người không chịu mua những cuốn sách hay cho con mình đọc…”.

Xem thêm

Gia đình là một thành tố bảo đảm cho sự gắn kết xã hội và phát triển bền vững của đất nước

Năm 2022, lĩnh vực Gia đình có rất nhiều điểm sáng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo lĩnh vực này sẽ có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, tạo ra nhiều “tế bào của xã hội” lành mạnh trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Xem thêm

Nâng cao “quyền năng” kinh tế cho phụ nữ DTTS

Hơn 2.600 phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số (DTTS) trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu vùng xa thuộc 9 xã của huyện Tam Đường (Lai Châu) và Quang Bình (Hà Giang) được hưởng lợi từ dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ DTTS tại Việt Nam (AWEEV). Dự án không chỉ giúp cải thiện kinh tế cho người dân mà còn nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Xem thêm

Truyền thông góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Truyền thông vẫn được coi là giải pháp tập trung để chấm dứt tình trạng lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác truyền thông cần đa dạng hình thức, mở rộng đối tượng và ứng dụng công nghệ để đạt hiệu quả.

Xem thêm